Festival znanosti - Zadar

Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11B
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mehanička ruka,
Anita Mustać
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola
Prirodoslovno - grafička škola, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mikrobiološka kultura,
Jelena Lončar, Slaven Zjalić
13.5.2021. predavanje, prezentacija, demonstracijski pokus srednja škola
Sveučilište u Zadru - Riva, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV/2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Festival znanosti 2021. 10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Festival znanosti 2021.
Sveučilište u Zadru – Pomorski simulator, Zadar, Ruđera Boškovića 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Uloga svjetlosnih signalnih uređaja (semafora) u cestovnom prometu,
Dino Županović
12.5.2021. Predstava studenti, općenito šira populacija
Gradski park Vruljica, Zadar, Oko Vrulja
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura u GLOBE znanosti,
Marijana Škunca Vrlić
10.5.2021. predavanje, radionica, prezentacija predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Gimnazija Franje Petrića, Zadar, Obala kneza Trpimira 26
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Je li COVID=GRIPA?,
Jelena Čulina, Renata Ruić Funčić
10.5.2021. radionica, rasprava srednja škola
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/H
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Žene za bolju budućnost,
Ivana Gaće, Sayonara Mršić
10.5.2021. Izložba predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
OŠ Krune Krstića, Zadar, Trg Gospe Loretske 3
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Životinjsko carstvo,
Leonarda Lovrović
11.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
Jezična kultura,
Anita Pavić Pintarić
12.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
OŠ Petra Preradovića, Zadar, Trg Petra Preradovića 1
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Let's Go Green!,
voditeljica: Cathy-Theresa Kolega
10.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
Jezična kultura,
Anita Pavić Pintarić
12.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Beskraj svemira,
Anita Mustać, Silvana Rados
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Izložba predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Bioraznolikost NP Krka,
Anita Mustać
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Izložba predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Fizika u općoj kulturi,
Ana Lipošćak, Vedrana Kasalo
10.5.2021. Izložba predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Voda može svašta,
Anita Mustać, Ivanka Biskup
10.5.2021. Radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Generator budućnosti,
Zrinka Klarin, Tamara Valčić
10.5.2021. Predavanje viši razredi osnovne škole
Reciklirajmo i štitimo okoliš,
Anita Mustać
10.5.2021. Radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Putovanje s geografskim velikanima,
Zrinka Klarin, Ivana Maruna, Dinko Marin
10.5.2021. Izložba, radionica viši razredi osnovne škole
Eko kulturom do igračke,
Marica Mamut
12.5.2021. radionica, prezentacija, izložba osnovna škola
Kultura jedenja ribe,
Dubravko Pejdo
12.5.2021. prezentacija, film/video, demonstracijski pokus predškolski uzrast, osnovna škola
Jezična kultura,
Anita Pavić Pintarić
12.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
Bapske priče vs. znanost,
Biljana Agić
12.5.2021. predavanje, radionica, prezentacija općenito šira populacija
GLOBE kroz svjetlo kulture - Oprezno s vodom,
Zrinka Klarin, Anita Mustać
12.5.2021. Predavanje i radionica niži i viši razredi osnovne škole
Kultura razlličitosti,
Ana Pejdo, Zrinka Klarin
13.5.2021. Radionica, predavanje osnovna škola
Glazbene večeri u sv. Donatu,
Tomislav Pehar
14.5.2021. Predavanje i radionica osnovna škola
OŠ Filip i Jakov, Sv. Filip i Jakov
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura znanosti o književnosti,
Zaneta Vidas Sambunjak
14.5.2021. Predavanje osnovna škola, srednja škola, studenti i opća populacija
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, Asje Petričič 7
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Matematika kao kraljica znanosti,
Kristina Kraljev
12.5.2021. Radionica, predavanje, izložba, film/video niži i viši razredi osnovne škole
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Riješimo sukob na miran način,
Leonarda Lovrović
10.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
Kako su stari narodi zapisivali brojeve,
Natalija Zvelf
12.5.2021. Radionica, prezentacija osnovna škola
Postav izložbe "Abecedario dei colori",
Doris Kožul Car
12.5.2021. Izložba predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Geografi koji su mijenjali svijet,
Dinko Marin, Ivana Maruna, Zrinka Klarin
12.5.2021. Predavanje, radionica, izložba osnovna škola
Putovanje morske kornjače,
Ivana Zubak Čižmek
13.5.2021. Radionica osnovna škola
OŠ Stjepana Radića, Bibinje, Gumla 3
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Harry Potter u svijetu kemije,
Ivana Kadoić Stojanov, Marija Pavić
12.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
OŠ Zadarski otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Let's Go Green!,
Cathy Theresa Kolega
10.5.2021., 10.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
OŠ Šimuna Kožičića Benje, PŠ Puntamika, Zadar, Obala kneza Domagoja
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mala čuda Jadranskoga mora,
Melita Mokos
12.5.2021. Radionica osnovna škola
Što znamo o Jadranskom moru?,
Melita Mokos
13.5.2021. Radionica osnovna škola
Fosili nam pričaju,
Katarina Markulin, Sandra Tomić
14.5.2021. radionica, izložba osnovna škola
DV Kocka kockica, Zadar, Mate Balote 50
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura za (morskim) stolom,
Ivana Zubak Čižmek
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast
OŠ Smiljevac, Zadar, Ivana Lucića 47
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
U svijetu izuma,
Jadranka Brkić Vejmelka, Josipa Zanki, Patricija Jureško Perović
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Izložba niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole
Znanost i mozak,
Manuela Margetić Longin, Nera Birkić
14.5.2021. predavanje, radionica, film/video, parlaonica osnovna škola
Virtualni prostor - online
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Francuski jezik i kultura znanosti,
Rea Lujić, Maja Pivčević, Vanda Mikšić, Matea Tamara Krpina
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. ONLINE IGRA srednja škola, općenito šira populacija
Šetnja kroz slikovnicu,
Ana Vivoda
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. ONLINE IZLOŽBA predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Kultura znanosti: knjižnice/Cultura della scienza,
Marijana Fabijanić
10.5.2021. Predavanje studenti
Nužnost interdisciplinarnosti znanosti u službi istine. Prikaz slučaja u postupku identifikacije Marije Krucifikse Kozulić (1852. – 1922.),
Marijana Mohorić
12.5.2021. Predavanje, prezentacija, film/video, rasprava srednja škola, općenito šira populacija
Kultura znanosti i turizam u Italiji / La cultura della scienza e il turismo in Italia,
Marijana Fabijanić
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE studenti
Astroturizam – novi oblik turizma i njegova promocija kroz digitalni marketing,
Aleksandra Krajnović, Monika Hordov
13.5.2021. ONLINE PREDAVANJE, PREZENTACIJA srednja škola, studenti, općenito šira populacija
UNIZD, Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
EU projekti – pokretač razvoja i oblikovanja vlastite budućnosti,
Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. izložba, prezentacija, radionica, film/video, predavanje predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Dante u suvremenoj kulturi,
Nedjeljka Balić-Nižić
10.5.2021. Predavanje srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Modelica i znanost,
Ivica Glavan
10.5.2021. Predavanje srednja škola, općenito šira populacija
Prometna kultura u plovidbi morem,
Mate Barić, Ana Gundić, Luka Grbić
12.5.2021. Predavanje, prezentacija opća populacija
Gračac
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Matematika i kultura,
Ružica Tulumović
10.5.2021. predavanje, radionica, prezentacija, izložba niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Zadarska riva, Obala kralja Petra krešimira IV
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Spiridon Brusina – zadarski prirodnjak svjetskog glasa,
Dušanka Dujić, Doma Zidar, Marina Rados
10.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
Noć astronomije,
Dalibor Bučić, Astronomska udruga Zadar, Eneriko Pavić
15.5.2021. Predavanje, radionica, prezentacija, izložba, promatranje i fotografiranje noćnog neba kroz teleskop predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Zablaće, Šibenik
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Biblijski krajolici - pustinja,
Lena Mirošević, Arkadiusz Krasicki
15.5.2021. Predavanje predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija
OŠ Benkovac, A. Mihanovića 21b, Benkovac
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanstvena otkrića,
Željka Ušljebrka
10.5.2021. Izložba općenito šira populacija
Malo pokusa za puno znanja,
Fabijana Fantina
14.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola
Kako se kreativno zabaviti?,
Ivanka Budić-Kralj
14.5.2021. radionica, predavanje, demonstracijski pokus predškolski uzrast
Sveučilište u Zadru, Centar za strane jezike, Zadar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Rimski kalendar,
Dolores Butić
10.5.2021. Predavanje i radionica srednja škola, studenti
DV Zlatna lučica, Debeljak
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kad djeca istražuju struju,
Maja Blaslov Nadinić, Danijela Katuša, Violeta Valjan Vukić
11.5.2021. Radionica predškolski uzrast
DV Sunce, Zadar, Veslačka ulica 1
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura u GLOBE znanosti - pedologija,
Irina Kozličić Juraga, Jasminka Dubravica
12.5.2021. Predavanje, radionica, prezentacija, demonstracijski pokus predškolski uzrast
Kap po kap – kultura vode,
Irina Kozličić Juraga, Martina Matić Ćakić
12.5.2021. Prezentacija, demonstracijski pokus predškolski uzrast
DV Maslačak, po. Potočnica, Zadar, Borka Šarlije Kese 23
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Put oko svijeta,
Denis Radoš
12.5.2021. Predavanje i radionica niži i viši razredi osnovne škole
Permakultura u vrtiću,
Jelena Tomić
13.5.2021. radionica, izložba predškolski uzrast, općenito šira populacija
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Aproprijacija i/ili interpretacija,
Marijan Richter
12.5.2021. Predavanje, prezentacija, izložba, film/video niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, studeti, općenito šira populacija
Atavizmi i pripovijedanja u digitalnom diskursu,
Jasminka Brala-Mudrovčić, Josip Miletić
12.5.2021. Predavanje, prezentacija, izložba, film/video niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Hrvatska kultura u nastavi Hrvatskoga jezika u kontekstu aktualnih reformskih procesa (na primjeru Vinodolskog zakona iz 1288. godine),
Josip Miletić, Jasminka Brala Mudrovčić
13.5.2021. Predavanje studenti
Radionica/sadionica,
Sanja Vrcić-Mataija, Jasminka Brala-Mudrovčić
14.5.2021. Izložba, radionica osnovna škola
Igra s ginjol lutkom kao medijem scenske kulture,
Sanja Vrcić-Mataija, Jasminka Brala-Mudrovčić
14.5.2021. Izložba, radionica osnovna škola
Učimo o kulturi govorenja, pisanja, čitanja…,
Marina Franić Šimunić
14.5.2021. Radionica osnovna škola
Statistika u svakodnevnom radu učitelja,
Denis Jurković
14.5.2021. predavanje, radionica, prezentacija studenti, opća populacija
Plaža Borik, Zadar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bionik on the beach – discovering nature's genius,
Claudia Kruschel
12.5.2021. Radionica srednja škola, studenti
Sveučilište u Zadru, Poljoprivredno dobro Baštica, Zadar, Crno, Ulica Hrvatskog Sabra 38
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Biomimikrijski LivingLab,
Anamarija Frankić
12.5.2021. Radionica srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV/2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura znanosti: škole, sveučilišta, akademije / Cultura della scienza: scuole, università, accademie,
Marijana Fabijanić
12.5.2021. Predavanje studenti
Književnost × kultura × znanost,
Marijana Jeleč
12.5.2021. okrugli stol, prezentacija općenito šira populacija
OŠ Vladimir Nazor, Neviđane
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Pustograd,
Ana Frleta
12.5.2021. film / video osnovna škola
Uloga člankonožaca u ekosustavu,
Kristijan Franin
14.5.2021. Radionica osnovna škola
OŠ dr. Jure Turića, Gospić, Ulica Miroslava Kraljevića 15
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Tradicijska kultura,
Ines Cvitković Kalanjoš
12.5.2021. Radionica osnovna škola
Psihologija kao kultura znanosti,
Anela Nikčević-Milković
13.5.2021. Radionica osnovna škola
Antropološka obilježja učenika razredne nastave,
Braco Tomljenović
14.5.2021. Radionica, prezentacija osnovna škola, srednja škola, studenti i opća populacija
Meteorološka postaja Zadar, Zadar, Obala kneza Domagoja
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Meteorologija,
Vera Graovac Matassi
13.5.2021. Predavanje predškolski uzrast
Zavod za javno zdravstvo, Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
AdSWim,
Jadranka Šangulin, Katarina Kurić
13.5.2021. predavanje, prezentacija, demonstracijski pokus srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Sveučilište u Zadru, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Evolucija i kultura,
Zvjezdan Penezić
13.5.2021. Predavanje srednja škola, studenti, općenito šira populacija
Stara ambulanta, otok Pašman, Neviđane
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kulturni zidovi u službi znanosti,
Irena Radić Rossi, Maja Pavin Radaljac
14.5.2021. Radionica osnovna škola, srednja škola, studenti i opća populacija
Gimnazija Ivana Pavla II., Zadar, Ulica Jerolima Vidulića 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Naše tajne saznat neće nitko: šifrirana pisma Antuna i Mihovila Vrančića,
Diana Sorić, Teuta Serreqi
14.5.2021. Radionica, prezentacija srednja škola
Galerija Gina, Zadar, Varoška ulica 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Predavanje / izložba,
Tomislav Kos
14.5.2021. predavanje, izložba opća populacija
Sveučilište u Zadru, Sveučilišna knjižnica, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Održivi razvoj: promjena gospodarskog modela,
Dinko Mandić
14.5.2021. Predavanje studenti, opća populacija
OŠ Milan Sekulić, Lovinac
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Geografi pod svjetlima kulture,
Ivana Maruna, Zrinka Klarin, Dinko Marin
14.5.2021. Predavanje i radionica osnovna škola
Grad Zadar, Muraj
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Potraga za blagom na Muraju,
Zrinka Brkan Klarin, Katarina Batur, Anamarija Eterović Borzić, Filipa Jurković Pešić, Antonio Kovačević, Ivana Kragić
14.5.2021. radionica, edukativna igra osnovna škola
OŠ i SŠ po dogovoru
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura znanosti i umjetnosti u doba njemačkog Romantizma,
Tomislav Zelić, Martina Perica, Vanja Kurtušić
14.5.2021. Radionica, predavanje osnovna škola, srednja škola, studenti i opća populacija
SŠ po dogovoru
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sociološka etika,
Luka Antonina
14.5.2021. Radionica srednja škola, studenti
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Jezična kultura,
Anita Pavić Pintarić
12.5.2021. Radionica niži i viši razredi osnovne škole
Jezik i kultura: eufemizmi kao izraz uljudnosti,
Sanja Škifić
12.5.2021. Predavanje studenti