Matematika kao kraljica znanosti,
Kristina Kraljev

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, Asje Petričič 7

Vrsta događanja:
Radionica, predavanje, izložba, film/video

Publika:
niži i viši razredi osnovne škole

Detalji:

Sudjelovanje na radionicama u skladu s programom Festivala uz mogućnost sudjelovanja na predavanjima i raspravama sa sudionicima. Kroz suradničko učenje i timski rad popularizirati matematiku kao kraljicu znanosti i potaknuti učenike na samostalno istraživanje uz korištenje različitih izvora informacija. U konačnici bi isto rezultiralo izradom plakata za školske panoe uz mogućnost kreiranja digitalnih plakata za mrežne stranice škole te objavu događaja u školskom listu.

Biografija:

Kristina Kraljev rođena je u Zadru. Diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu - smjer primijenjena matematika i informatika. Kao diplomirani inženjer matematike dvadeset godina rada provela je u području informatičke tehnologije. Dugogodišnje radno iskustvo stekla je na poslovima programera, projektanta i konzultanta poslovne inteligencije ( BI ). Kroz privatni i državni sektor radila je i u području javne nabave, EU projekata i procjene nekretnina. Posljednje četiri godine zaposlena je u OŠ Šimuna Kožičića Benje gdje predaje matematiku koja ju je oduvijek najviše privlačila

Napomena:

Termin: po dogovoru.