Festival znanosti - Ogulin

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bajkovita sunčana radionica 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Bajkovito zvjezdano nebo - Dvorište Frankopanskog Kaštela,
DND Ogulin, Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
14.5.2021. Promatranje noćnog neba / Pripovjedanje predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Formula za bajku,
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
15.5.2021. Radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Formula za bajku,
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
15.5.2021. Radionica opća populacija
Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
I bi svjetlo,
voditeljica Anita Brozović Šolaić
10.5.2021. Radionica, kviz 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Prva osnovna škola, Bolnička 11, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Strip,
Dejana Ogrizović, Nikolina Salopek Mihalić, Tea Salopek Belina
14.5.2021. Predavanje i radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, Josipa bana Jelacica 1, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Zdravlje u bojama,
Alemka Lovnički, Gloria Domitrović, Renata Hasan
11.5.2021. Predavanje i radionica učenici Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić
Mala školska konferencija o velikim ciljevima UN-a,
Anita Belančić i Mirjana Lesić
12.5.2021. Prezentacija učenici Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić
Kako razgovarati s računalom,
Anita Belančić i Mirjana Lesić
13.5.2021. Prezentacija učenici Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić