Festival znanosti - Pula

Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Novicki, Laura; Posavec, Snježana; Vukojević, Silvana; Brajković, Irena:
Kultura zdravlja
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Pujac, Suzana; Mecanović, Sandra; Čagalj Huber, Sanja:
Igrom do znanosti
12.5.2021., 13.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Medulin, Munida 3, Medulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
Znanost o drvu kroz Montessori pedagogiju
11.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
Drvo je život - sklop aktivnosti
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
THREE HUNT - Arheološki park Vižula
13.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Verbanac, Severka; Pliško Seferagić, Lorena:
Drvo je život - izrada recikliranog papira
14.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Gržinić, Jasmina; Kostić-Bobanović, Moira:
Zadovoljstvo turista komunikacijskim kompetencijama turističkih vodiča
10.5.2021. Predavanje
Ružić, Erik:
Kultura, komunikacija i marketing
12.5.2021. Predavanje
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otvaranje i predstavljanje Festivala znanosti u Puli 10.5.2021. Otvaranje Festivala znanosti
Horvatić, Davor:
Od fizike ranog svemira do crnih rupa - nevjerojatni uspjesi naše civilizacije
10.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Danijela Poljuha:
Kulturna i nekulturna znanost
14.5.2021. Predavanje
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bernobić, Elda:
Papir
10.5.2021., 11.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Kaltak, Vernesa:
Nikola Tesla- otac suvremene tehnologije
13.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula ‒ Pola, Santoriova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Biasiol Babić, Rosanna; Rajh, Petra:
Accendi la tua lampadina! Upalila ti se žarulja!
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Izložba 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Popčević, Ivan; Andrašević, Aneta; Macuka, Igor:
Veze kulture i znanosti kroz povijest
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Opatić; Kristina:
Otto Eduard Neugebauer
12.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Benazić-Kliba, Sanja; Sobol, Sanja:
Kultura prostora
14.5.2021. Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Dević, Anja:
Kultura odijevanja
14.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Svitlić-Budisavljević, Snježana:
Budi kulturan, ne okreći leđa i spasi život
14.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Rocek Čerina, Gordana:
Bakterijske kulture i mikroskopiranje bakterija
14.5.2021. Izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Fegeš, Mateja:
Kultura prehrane i energetski balans
10.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ćosić, Dunja:
Kemijska kultura
11.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Koić, Ivana:
Hranjive maske
12.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Pujić, Iva:
Kiflice bake Eve
12.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Gruić, Mirna; Koljić, Semir:
Antivakcinalni pokret kao subkultura
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Pujić, Iva; Fegeš, Mateja:
Suptilni ples u laboratoriju
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vincetić, Anamarija; Božić, Vedrana:
Klikerski planeti
14.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kondić Dabo Željka; Mirković Helena, Kiss Irena, Gotesman Žuža:
Plešem, pišem, oblikujem
14.5.2021. Radionica
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Perhat, Đenifer:
Matematika u fokusu
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole
Šugar, Filip; Milovan Robert:
Od dizajna do proizvoda
10.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Bradač, Bojan:
Fotogrametrijsko snimanje i izrada 3D modela lokaliteta Zlatna vrata
11.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Tatarević, Verdan:
Geoinformacijski sustav kulturnih dobara
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Maretić, Mauro; Krelja, Tino:
Metalni nakit
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Krelja, Tino:
Kultura rasvjete
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Milovan, Robert; Šugar, Filip:
Podizanje svijesti korištenja energije sunčevog zračenja u sustavima grijanja i pripreme potrošne tople vode
14.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Lenić, Kristina:
Judita u brojkama
14.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kovačić, Ines; Pustijanac, Emina; Žižović, Breza; Antunović-Piton, Branka:
Imamo li kulturu o znanosti?
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. Radionica
Žufić, Janko:
Radionica izrade stripa pomoću web 2.0 alata
11.5.2021., 11.5.2021. Radionica
Gortan-Carlin, Ivana Paula; Radić, Branko:
Glazba u znanosti
11.5.2021., 11.5.2021. Predavanje
Lazarić, Lorena; Močinić, Snježana:
I miei amici alberi / Drveće, moji prijatelji
12.5.2021. Radionica
Rotar, Aleksandra:
Umjetnost je generator razvoja kulture znanosti
12.5.2021. Predavanje
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Verk, Jasna; Turić, Mario:
Znanost je promijenila svijet
10.5.2021. Radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Verk, Jasna; Peršić, Richard:
Digitalna i drone fotografija
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Verk, Jasna; Marčeta, Davor:
Robotika i elektronika
13.5.2021. Radionica predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Šegon, Damir; Pekica, Andi:
Multimedijalna izložba radova
14.5.2021. Radionica
Osnovna škola Stoja, Brijunska ulica 5, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Draguzet, Amadea:
Znanstvene igre
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. Radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Draguzet, Amadea:
Znanstvene igre
14.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Zvončići, Banovčeva 29, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Glavić, Azra; Celija, Lara; Buršić, Daniela:
Želim znati zašto ...
11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilištna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Herkulov prolaz 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bruno Dobrić, Sven Maričić:
Valorizacija baštine uz pomoć novih tehnologija
10.5.2021. Radionica studenti i učenici srednjih škola
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Martinović, Blaženka; Tamaro, Sandra; Fonović Cvijanović,Teodora; Vitković Marčeta, Vanessa; Milotić Bančić, Samanta:
Jezična kultura
12.5.2021. Predavanje
Šamo, Renata:
Nomen est omen: From Hurricane Names to Gender Issues
13.5.2021. Predavanje
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vukić; Tijana:
Masovni mediji studentskim očima: Zbornik radova studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Kultura i turizam
14.5.2021. Predstavljanje
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, Radićeva 19, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Stjepanović, Suzana:
Art workshop
14.5.2021. Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
3D print radionica na temu Kulturne baštine,
Josipa Bilić, Vedrana Špada, Gordana Mofardin, Filip Šugar
11.5.2021., 11.5.2021. Radionica osnovna škola, srednja škola
Radionica na temu Kultura okoliša,
Josipa Bilić, Vedrana Špada
12.5.2021. Radionica učenici osnovne škole
STEM bonton i Kultura u praktikumu,
Vedrana Špada, Josipa Bilić, Manuel Širola
13.5.2021., 14.5.2021. Radionica srednja škola, studenti