Festival znanosti - Čabar

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost i umjetnost,
Izložba učeničkih radova
12.5.2021. Izložba Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar
Kako nastaje val?
autori: učenici 8. razreda OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid
13.5.2021. Film Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Tršće
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Šah - na tromeđi igre, znanosti i kulture,
voditeljica: Sanja Križ, prof.
10.5.2021. Radionica Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar
SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost i umjetnost,
Izložba učeničkih radova
11.5.2021. Izložba Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar