Festival znanosti - Slavonski Brod

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost i avangarda,
Ina Ćurković
10.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Znanost i fantastika,
Ivan Lutz
10.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kako znamo to što znamo o elementarnim česticama,
Marinela Stanić
11.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vukovart - urbana luka umjetnosti,
Krešimir Herceg
11.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Utjecaj znanosti na kulturu renesanse i baroka,
Mateja Prgomet
12.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Štetni sastojci u kozmetičkim proizvodima,
Mirna Žderić
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Staroegipatska medicina,
Leonarda Klarić
13.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Opća kultura matematike,
Ana Zmaić
14.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Umjetna inteligencija u medicinskoj znanosti - izazovi i neke etičke dileme,
Lana Bušljeta
14.5.2021. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Viseći mostovi – spoj kulture i znanosti,
autori: Pejo Konjatić, Dorian Turk, Sara Radojičić
15.4.2021., 10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. Poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kulturna osviještenost budućih inženjera strojarstva,
autori : Sara Havrlišan, Susi Bertei, Štefanija Klarić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti i građanstvo
Lijevanje umjetnina,
autori: Daniel Novoselović, Josip Cumin
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Znanost kao temelj spomenika kulture,
autori: Darko Damjanović, Ivan Gelo, Ivan Grgić, Dorian Turk
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster, instalacija, izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kultura Agaricus bisporus Imbach.,
autori: Nataša Romanjek Fajdetić, Mihaela Blažinkov
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Dijagrami kao univerzalni jezik znanosti,
autori: Nikolina Berić, Andrijana Milinović, Ivan Opačak, Maja Zirdum
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster srednja škola, studenti
London eye kao milenijski simbol,
autori: Željko Ivandić, Mirko Karakašić, Jure Marijić, Marko Vilić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster srednja škola, studenti
Kakva tla zahtijevaju poljoprivredne kulture,
autori : Božica Palenkić, Japundžić, Robert Benković
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Digitalna kultura,
autori: Mirjana Čičak, Gordana Zeba
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti
Industrija 4.0 – kultura znanosti, tehnologije i inovacija,
voditelji: autori : Gordana Zeba, Mirjana Čičak
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vodena para sastavni dio života,
autori: Antun Barac, Mario Holik, Matej Đuranović
10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021. Poster srednja škola, studenti
Vodena para sastavni dio života,
autori: Antun Barac, Mario Holik, Marija Živić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster srednja škola, studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura poduzetništva,
predavač: Lena Duspara
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Predavanje
Kulturno ponašanje u školi,
predavač: Anita Kulaš Mirosavljević
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Predavanje 5. i 6. razred osnovne škole
Marketing u funkciji kulture čitanja,
autor: Andreja Katolik Kovačević
10.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Hrvatska kao multikulturalno društvo,
autor: Sanja Knežević
10.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Što je kultura biljnih tkiva?,
autori: Slavica Antunović, Anamarija Mađarević
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Predavanje srednja škola, studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanstvenici od malih nogu,
voditelj: Zrinka Šimunović, suradnici: Lorena Aničić, Alen Branković, Ana Vukasović, Petra Vuksanović i Lovro Tomičić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kultura razvijanja zdravih životnih navika,
voditelji: Ana Mirosavljević, Željka Kačar
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. Radionica viši razredi osnovne škole
Govorna kultura na filmu,
voditelj: Jasna Šego, Irena Krumes
10.5.2021., 11.5.2021. Radionica studenti
Pregled društvenih modela odnosa društva prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom,
autor: Katarina Šarčević Ivić-Hofman
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti
Colloquialisms vs. formal language in English as a foreign language classes,
autor: Zrinka Fišer
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Poster studenti
Kulture svijeta koji me okružuje,
voditelj: Višnja Vekić Kljaić
12.5.2021. Radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Učimo iz povijesti da bi kreirali budućnost – pronalasci, izumi, poboljšanja, patenti,
voditelj: Mladen Bošnjaković
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. Predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura poznavanja poreza i novca,
predavači: Milan Stanić, Marina Stanić Šulentić
11.5.2021. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kulturno s kukcima,
voditelj: Teuta Benković Lačić, suradnik Ljiljana Božić Ostojić
13.5.2021. Radionica 5. i 6. razred osnovne škole

UNISB SF1 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
SMŠ Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A