Geografi pod svjetlima kulture,
Ivana Maruna, Zrinka Klarin, Dinko Marin

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 13:00 - 14:00

Organizator:
OŠ Milan Sekulić, Lovinac

Vrsta događanja:
Predavanje i radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠMS