Dante u suvremenoj kulturi,
Nedjeljka Balić-Nižić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 0:00

Organizator:
UNIZD, Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
srednja škola, studenti, općenito šira populacija

Detalji:

U predavanju na hrvatskom jeziku, namijenjenom akademskoj i široj javnosti iznijet će se najznačajniji elementi povezanosti kulture i znanosti u Danteovom remek djelu , ujedno i jednom od najznačajnijih djela svjetske književnosti svih vremena "Božanstvena komedija". Dotaknut će se, među ostalim, i tema etičkog pristupa u kulturi i znanosti, na primjeru nekih Danteovih interpretacija u navedenom djelu, te će se istaknuti njihova aktualnost i u okvirima suvremene znanosti i kulture.

Biografija:

Redovita profesorica za talijansku književnost na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru i prorektorica za studije i studente. Područje znanstvenog interesa su hrvatsko-talijanski književni i kulturni odnosi s posebnim osvrtom na književnost talijanskog jezičnog izraza na istočnoj obali Jadrana.
Nositeljica kolegija iz talijanske književnosti i kulture na preddiplomskim i diplomskim studijima talijanistike. Mentorica je na završnim, diplomskim i doktorskim radovima. Objavila je tri knjige i više znanstvenih i stručnih radova, uredila šest knjiga i zbornika radova. Sudjelovala je na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vodila je međunarodni znanstveni projekt Civiltà veneta e umorismo in Italia e Dalmazia. Surađuje na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima Nikola Tommaseo i tisak, Novinstvo u Zadru u 19. i 20. stoljeću, Hrvatsko-europski dodiri u pisanim medijima zadarskog područja (19. i 20. st.), Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi, Interreg Viaggiadr, EU-CONEXUS. Predstavnica je zadarskog Sveučilišta u međunarodnom znanstveno-istraživačkom centru CISVA.