Meteorologija,
Vera Graovac Matassi

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 0:00

Organizator:
Meteorološka postaja Zadar, Zadar, Obala kneza Domagoja

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast

Lokacija:
MPZ