U svijetu izuma,
Jadranka Brkić Vejmelka, Josipa Zanki, Patricija Jureško Perović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 0:00 - 0:00
utorak 11.5.2021., 0:00 - 0:00
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00
četvrtak 13.5.2021., 0:00 - 0:00
petak 14.5.2021., 0:00 - 0:00
subota 15.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
OŠ Smiljevac, Zadar, Ivana Lucića 47

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole

Detalji:

Aktivnost koju prijavljujemo organizirana je na način da učenici istražuju život, djelo i izume nekih izumitelja i znanstvenika (po izboru ili preporuci), izrađuju plakate o njihovu životu te izrađuju modele njihovih izuma. Učenici će aktivnost odrađivati do početka mjeseca svibnja kada ćemo u školskom holu organizirati izložbu njihovih radova. 

Biografija:

Josipa Zanki, prof. geografije i njemačkog jezika. Zaposlena na mjestu učitelja geografije u OŠ Smiljevac. Već nekoliko godina sudjelujem u aktivnostima koje se organiziraju u tjednu Festivala znanosti. 
Patricija Jureško Perović, prof. geografije i sociologije. Zaposlena na mjestu učitelja fizike u OŠ Smiljevac. 
Rado se uključujemo u aktivnosti koje promiču obrazovni rad. Kod učenika želimo razvijati ljubav za istraživanjem, otkrivanjem te uključivanjem u izvannastavni rad kojim će produbiti svoja znanja i interese.

Jadranka Brkić Vejmelka - završila gimnaziju Vladimira Nazora u Zadru. Diplomirala je geografiju (1983). na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Radno iskustvo započela je 1982. u osnovnoj školi u Benkovcu, zatim u Poličniku kao nastavnica Prirode i društva i Zemljopisa. Od 1984. radila je u Školskom centru za robni promet i turizam u Zadru kao nastavnica Geografije, Turističke geografije i Osnova turizma. Od 1992. do 2016. godine bila je ravnateljica Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole u Zadru. Bila je članica Predsjedništva Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske (od 1996. do 2016.), članica Regionalnog kooperacijskog odbora za strukovno obrazovanje Zadarske županije (od 2007. do 2016.). Bila je članica i predsjednica Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita iz geografije. Od 1996. godine bila je vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu; radila je kao predavač za kolegij Turistička geografija na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, a od 1997. na Odjelu za geografiju predavala je Turističku geografiju i Metodiku nastave geografije (do 2007.) i Turističku geografiju Hrvatske. Na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru predavala je Zemljopis od 2002. do 2011. Na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću izvodila je nastavu iz kolegija Zemljopis i Metodika prirode i društva II. Od 2016. radi na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću kao nastavnica kolegija Geografija, Metodika nastave prirode i društva 2 i Valorizacije prirodne baštine u turizmu. Vanjska je suradnica na Odjelu za geografiju, za kolegije Turistička geografija i Turistički prostorni resursi Hrvatske kao i na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, za kolegij Turistička geografija. Sudjelovala je u osnivanju Hrvatskog geografskog društva – Zadar te bila njegova podpredsjednica od 1995. do 2011., a od 2011. predsjednica Nadzornog odbora Društva. Od 2018. predsjednica je Hrvatskog geografskog društva – Zadar. Za uspješan nastavni rad s učenicima dobila je 2001. nagradu Federik Grisogono koju dodjeljuje Hrvatsko geografsko društvo - Zadar.

Napomena:

Izložba je otvorena cijelo vrijeme trajanja festivala.