Geografi koji su mijenjali svijet,
Dinko Marin, Ivana Maruna, Zrinka Klarin

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 9:00 - 0:00

Organizator:
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2

Vrsta događanja:
Predavanje, radionica, izložba

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠBK

Detalji:

Upoznati se sa geografima koji su svojim otkrićima mijenjali svijet i pridonijeli novim znanstvenim spoznajama.