Žene za bolju budućnost,
Ivana Gaće, Sayonara Mršić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 18:00

Organizator:
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/H

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija

Detalji:

Izložba "Žene za bolju budućnost" je izložba postavljena na katu škole duž cijelog hodnika. Kroz lentu vremena prikazat će se pojedine žene u znanosti od davne 300. godine do danas koje su zadužile svijet svojim otkrićima iz raznih područja (od fizike do medicine). Učenici veterinarskog smjera PPVŠ Stanka Ožanića prikazat će portrete znanstvenica, opisati njihova otkrića te današnju primjenu istih. Na izložbi će se pronaći rad i djelo Metrodore, Wang Zhenyi, Elizabeth Blackwell, Mileve Marić, Lise Meitner, Barbare McClintock, Gertrude Elion, Mae Jemison i mnogih drugih.

Biografija:

Ivana Gaće, rođena 27.6.1990. u Ogulinu, diplomirala 2015. godine na Sveučilištu u Rijeci te stekla titulu magistre edukacije fizike i matematike. Nastavnica je u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 2017. godine. 
Sayonara Mršić, rođena 3.12.1964. godine u Imotskom, diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine. Dvije godine radila je u Veterinarskoj stanici Zadar i 25 godina u PPVŠ Stanka Ožanića u Zadru. Od 2017. godine u zvanju je profesora savjetnika veterinarske grupe predmeta.