Fizika u općoj kulturi,
Ana Lipošćak, Vedrana Kasalo

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00

Organizator:
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija

Detalji:

U tjednu Festivala znanosti, u osnovnim školama Šime Budinića i Bartula Kašića,  biti će postavljene dvije izložbe koje će obuhvatiti zanimljivosti, otkrića, zakone i teorije iz fizike koje spadaju u poznavanje opće kulture iz fizike. Iako je fizika kao znanost široka i komplicirana, postoje neka osnovna znanja iz koja bi svaki čovjek trebao poznavati.

Biografija:

Ana Lipošćak i Vedrana Kasalo su profesorice fizike u osnovnim školama u Zadru i mentorice u Centru izvrsnosti za fiziku Grada Zadra.