Biomimikrijski LivingLab,
Anamarija Frankić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Poljoprivredno dobro Baštica, Zadar, Crno, Ulica Hrvatskog Sabra 38

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
srednja škola, studenti, općenito šira populacija

Lokacija:
UNIZD

Detalji:

Sudionici ce imati priliku prakticno vidjeti primjenu AquaWeb dizajna, kojiima cilj skupljanja vode iz zraka, na terenu u Bastici, Sveucilista u Zadru. Ovaj biomimeticki dizajn je oblik prilagodbe na klimatske promjene, i na podrucju mediteranske klime, kako bi na lokalnom nivou prikupili dovoljnu kolicinu vode iz zraka i ciljano navodnjavali biljne vrste na aridnim stanistima; vise na stranici www.nexloop.us 

Biografija:

Znanstveni magistarski rad „Primjena računalnih simulacija u rješavanju tokova gradskog prometa“, obranio je 2006. Doktorsku disertaciju „Optimizacija propusne moći semaforiziranih raskrižja“, obranio je  2010. Znanstveni magistarski rad „Model sustava naprednog upravljanja infrastrukturnim kapacitetima trajektnih luka“, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranio je 2012.

Napomena:

TERMIN PO DOGOVORU.