Kultura znanosti: knjižnice/Cultura della scienza,
Marijana Fabijanić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 14:30 - 16:00

Organizator:
Virtualni prostor - online

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
studenti

Detalji:

Zajednički cilj aktivnosti je upoznavanje studenata Odjela za turizam i komunikacijske znanosti s ustanovama značajnim za širenje znanstvenih spoznaja i popularizaciju znanosti te općenito za stvaranje kulture znanosti u društvu. Pri tome će biti potaknuti na kritičko promišljanje o kulturi znanosti u Hrvatskoj i u Italiji. Studenti prve godine preddiplomskog studija Kulture i turizma će prethodnim timskim radom istraživati ulogu javnih knjižnica a na Festivalu znanosti će predstaviti ogledne primjere. Posebna pozornost bit će posvećena hrvatsko-talijanskim kulturnim vezama (npr. Pier Alessandro Paravia i Znanstvena knjižnica u Zadru).  

Biografija:

Dr. sc. Marijana Fabijanić je viši predavač na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Nositelj je kolegija Talijanski jezik I, Talijanski jezik II i Talijanski jezik III na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kulture i turizma te Talijanski jezik struke na diplomskoj razini. Diplomirala je Engleski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, i stekla doktorat znanosti na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru. Usavršavala se u zemlji i u inozemstvu. U znanstvenom radu usmjerena je na proučavanje hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira te na suvremeni talijanski jezik u turističkom diskursu. Objavila je više znanstvenih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Redovito sudjeluje u programima popularizacije znanosti.