Kako se kreativno zabaviti?,
Ivanka Budić-Kralj

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:30 - 13:00

Organizator:
OŠ Benkovac, A. Mihanovića 21b, Benkovac

Vrsta događanja:
radionica, predavanje, demonstracijski pokus

Publika:
predškolski uzrast

Lokacija:
OŠB