Atavizmi i pripovijedanja u digitalnom diskursu,
Jasminka Brala-Mudrovčić, Josip Miletić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 18:00 - 20:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12

Vrsta događanja:
Predavanje, prezentacija, izložba, film/video

Publika:
niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti, općenito šira populacija

Detalji:

Cilj aktivnosti je popularizirati znanost o jeziku, književnosti i povijesnu znanost uklapanjem u matrice „treće kulture“ u skladu sa zahtjevima informacijskoga doba  i povezivanjem s novim tehnologijama i digitalnim servisima te ukazati na nužnost inkorporiranja popularnoznanstvenog diskursa u kulturnoturističke i ekonomske modele. Aktivnost započinje predavanjem o pripovijedanju koje je u digitalnom diskursu 21. st. paradoksalno bliže iskonskom (pra)povijesnom pripovijedanju nego otuđenom modernom i prijelaznom postmodernom pripovijedanju.  IZLOŽBA FOTOGRAFIJA i PREDSTAVLJANJE 3D ANIMACIJE kao 'digitalnog pripovijedanja' koje premošćuje praznine u javnom diskursu današnjice, tematski slijede predavanje.

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić – diplomirala je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirala je i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu. Autorica je znanstvene monografije Putevima hedonizma (Komediografski rad Milana Begovića) te niza poglavlja u raznorodnim knjigama, znanstvenih i stručnih radova. Bila je suradnica na nekoliko projekata. Članica je Katedre Čakavskoga sabora pokrajine Gacke, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga mariološkog instituta, Matice hrvatske, Baštinice i zastupnica Ličko-senjske županije u Društvu profesora hrvatskoga jezika.

Izv. prof. dr. sc. Josip Miletić - diplomirao je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirao je na znanstvenome poslijediplomskom studiju Kroatistika – smjer hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je i na znanstvenome poslijediplomskom studiju iz poslovne ekonomije Teorija i politika marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorski rad. Surađivao je na znanstvenim projektima Hrvatsko pravno nazivlje, Dijalektologija hrvatskog jezika i Usmeno-književna baština zadarskog područja.