Modelica i znanost,
Ivica Glavan

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 12:00

Organizator:
UNIZD, Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
srednja škola, općenito šira populacija

Detalji:

Modelica je objektno orijentiran, jezik temeljen na jednadžbi za modeliranje složenih fizikalnih sustava koji sadrže, npr. mehaničke, električne, elektroničke, hidrauličke, toplinske komponente. Simulacijska okruženja Modelica dostupna su komercijalno i besplatno, kao što su CATIA Systems, Dymola, LMS AMESim, JModelica.org, MapleSim, MWorks, OpenModelica, SimulationX i Wolfram SystemModeler. Modeli Modelica mogu se jednostavno uvesti u konkurent komercijalna rješenja kao što je Simulink koristeći izvozne značajke Dymola, MapleSim i SimulationX. U različitim područja industrije Modelica je našla svoju primjenu.  Mnoge automobilske tvrtke, kao što su Audi, BMW, Daimler, Ford, Toyota, VW te proizvođači i dobavljači električnom energijom kao što su  ABB, Siemens, koriste Modelicu za dizajniranje ili poboljšanje svojih proizvoda ili usluga.

Biografija:

Doc. dr. sc. Ivica Glavan, dipl. inž. stroj., rođen je 5. srpnja 1969. g. u Zadru. Srednju školu Matematičko informatički centar odgoja i usmjerenog obrazovanja Zadar (MIOC). Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završio je sveučilišni studij strojarstva 1995. stekavši naziv diplomiranoga inženjera strojarstva. Nakon studija radio je u Dina d.d. Omišalj zatim u INA Polikem d.d. Zadar, kao stručni suradnik za strojarstvo. Doktorski rad pod nazivom „Modeliranje, simulacija i optimizacija trigeneracijskih energetskih sustava“ obranio je 2014. na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao akademski stupanj doktor tehničkih znanosti ¬– znanstveno polje strojarstvo. Godine 2016. izabrao je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti – polje strojarstvo. Sudjelovao u izradi i izvođenju  nastave na Pomorskom odijelu, Stručnom studiju Informacijskih tehnologija i na Posebnom programu obrazovanja pomoraca na Sveučilištu u Zadru.