Uloga člankonožaca u ekosustavu,
Kristijan Franin

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:00 - 12:00

Organizator:
OŠ Vladimir Nazor, Neviđane

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠVNN