Biblijski krajolici - pustinja,
Lena Mirošević, Arkadiusz Krasicki

Datum i vrijeme:
subota 15.5.2021., 10:00 - 0:00

Organizator:
Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Zablaće, Šibenik

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast, niži i viši razredi osnovne škole, srednja škola, općenito šira populacija

Detalji:

Tema: Prirodni krajolik Svete Zemlje bio je podloga za stvaranje i oblikovanje iskustava i značenja u simboličkoj interpretaciji krajolika. U tom kontekstu ne začuđuje prisutnost pustinje kao geografske stvarnosti, ali i njezine simbolike u Starom zavjetu (religiji Izraelaca) te kršćanskog svijeta Novoga zavjeta. Namjera je učenicima 3. razreda osnovne škole opisati pustinju kao geografski prostor i istaknuti njezinu važnost u Novom Zavjetu. 

Biografija:

OSOBNE INFORMACIJE:
Lena Mirošević
Matični broj istraživača: 307990
CROSBI:https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=307990, 
Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=2C0bk-QAAAAJ) .
OBRAZOVANJE:
2011. dr. sc.: interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija
Organizacija: Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
ZAPOSLENJE:
2018.  – radno mjesto: izvanredni profesor
Organizacija: Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
Prethodna zaposlenja
2002. – 2017. Radno mjesto:, nastavnik geografije u srednjoj školi (2002.-2009.), asistent (2009.-2012), docent (2012.-2017.). 
Organizacija: Srednja škola Gračac, Gračac, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
NASTAVNE AKTIVNOSTI:
2009. – PODRUČJE: Preddiplomski studij i diplomski studij:: Kartografija, Pomorska geografija, Kulturalna geografija, Urbana geografija, Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine
Organizacija: Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
2020.- suradnica na znanstvenom projektu IP-2020-02-5339 Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije, koji financira Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta prof. dr. sc. Josip Faričić
2012. - 2016. voditeljica znanstvenog projekta Kulturni krajolik kao izvor znanja o            organizaciji prostora kojeg je financiralo Sveučilište u Zadru
2009. - 2015. suradnica na znanstvenom projektu Geografske osnove razvoja litoralnih          regija Hrvatske (269-2693084-1177) kojeg je financiralo MZOŠ, voditelja prof. dr. sc. Damira Magaša. 
ZNANSTVENA AKTIVNOST:
2021: publiciranje: radovi u časopisima (20), radovi u zbornicima skupova (2), poglavlja u knjigama (1)
2021: sudjelovanja na znanstvenim skupovima: međunarodni skupovi (12), domaći skupovi (7)
2021; uredništvo u knjigama (2)