Kultura jedenja ribe,
Dubravko Pejdo

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4

Vrsta događanja:
prezentacija, film/video, demonstracijski pokus

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola

Lokacija:
OŠŠB

Detalji:

Kultura jedenja ribe u RH je jako niska, pri čemu smo u dnu prosjeka EU. Kako bi se to ispravilo sa ''učenjem'' treba krenuti od malena. U tu svrhu kroz interaktivnu radionicu ''Kultura jedenja ribe'' bi se na zabavan i zanimljiv način naučilo djecu važnost konzumacije ribe. Kako riba može biti zabavna jednako kao i Mcdonalds. U tu svrhu bi se morski organizmi liofilizirali i/ili isušili i ponudili u obliku čipsa i krokija.
Druga aktivnost bi bila prikaz mora i njegovih stanovika u živo na daljinu pomoću podvodnog drona i projektora sa platnom gdje bi se zainteresiralo i potaknulo djecu da više nauče o moru i njegovim ljepotama.

Biografija:

Rođen u Zadru, 04.06. 1984. godine. Završio studij Morskog ribarstva na Sveučilištu u Splitu gdje je upisan i doktorski studij. Aktivan natjecatelj u sportskom ribolovu, član državne reprezentacije. Voditelj škole ribolova u ŠRD ''Zubatac'' Zadar. Dobar poznavatelj morskih organizama, posebice riba.

Napomena:

TERMIN: po dogovoru