Eko kulturom do igračke,
Marica Mamut

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija, izložba

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠŠB

Detalji:

Aktivnost “Eko kulturom do igračke” zamišljena je kao dvosatna vođena aktivnost koja će obuhvatiti uvodnu prezentaciju o kulturi življenje te radionicu i izložbu dječjih radova proizišlih iz aktivnosti na samoj radionici. U aktivnost će biti uključeni s učenici 1. i 4. razreda OŠ Šime Budinića.

Prvi dio aktivnosti obuhvaća interaktivnu prezentaciju kojom se učenike upoznaje s razlikom između smeća i korisnoga otpada, štetnosti smeća za okoliš i čovjeka te procesom recikliranja što je odraz kultura življenja i kulture znanosti i znanja.

Drugi dio aktivnosti podrazumijeva aktivno sudjelovanje učenika u izraditi društvenih igara “Čovječe, recikliraj sve!” “Domino” i “Memori”.  Prema uputama voditeljica igre će biti izrađene od reciklažnog materijala (prenamjenom čepova, kartonskih kutija, novina, vrećica, tkanine).
Po završetku izrade učenici će testirati svoje uratke kroz igru izrađenih društvenih igara. Rezultati kreativne radionice biti će izloženi u prostorima škole.

 

Biografija:

Marica Mamut rođena je 05. svibnja 1970. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završenog školovanja u Pedagoškom obrazovnom centru „B. Ogrizović“ Zagreb, 1990. godine upisala je jednopredmetni studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu gdje je diplomirala 1994., 1999. stekla akademski stupanj magistra prirodnih znanosti te 2005. akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje geoznanosti (geografija). 
Kao suradnik istraživač radila je na tri znanstvena projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.  Od 1995. radi na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru gdje predaje uglavnom predmete fizičke geografije i regionalne geografije. Za neke od kolegija sama je osmislila nastavne programme. Od ak. god. 2011/12. kao vanjski suradnik predaje na FPMOZ Sveučilišta u Mostaru. Nositelj je i izvodi nastavu iz dva kolegija na Sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Ekologija, zaštita prirode i okoliša Sveučilišta u Mostaru. 2018. Od strane NCVVO-a imenovana je za člana Stručne radne skupine za izradu ispitnih materijala za nacionalne ispite iz Geografije u osnovnoj školi. Objavila je više znanstvenih radova i članaka stručno-popularnog karaktera, recenzirala  nastavne materijale za osnovnu školu i gimnaziju te rukopise za znansvene i stručne časopise.

Jadranka Dunatov, rođena 11. veljače 1965. godine u Zadru. Majka četvero djece i učiteljica u Osnovnoj školi Šime Budinića u Zadru. Trenutačno učiteljica razredne nastave u zvanju mentorice, voditeljica Dječje folklorne skupine Zadarski tanac učenica OŠ Šime Budinića, voditeljica Županijskih stručnih vijeća Zadarske županije, član stručnoga povjerenstva Državne uprave u Zadarskoj županiji za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika i autorica nastavnih materijala i obrazovnih sadržaja vezanih uz nastavu. Redovito sudjeluje u edukacijama i stručnom usavršavanju na državnoj razini u organizaciji Ministarstva prosvjete i sporta, te stručnih ustanova i udruga. Pohađala Ljetne škole folklora na Badiji (danas Škola hrvatskog folklora), ciklus seminara Gorana Kneževića „ Dječje  folklorno stvaralaštvo i njegova scenska primjena“; sudjelovala na stručnom usavršavanju i osposobljavanju stručnih timova za rad prema HNOS – u; uspješno završila program u okviru projekta Informacijsko – komunikacijska tehnologija i obrazovanje – ICT Edu,  uspješno završila program usavršavanja za Specijalistu za poslovnu informatiku – ECDL, te stekla naziv Specijalist za poslovnu informatiku – ECDL s položenih svih sedam modula uz izdavanje Europske računalne diplome.
Aktivno sudjeluje i potiče učenike na sudjelovanje u školskom preventivnom programu Prekini lanac, Programu za poticajno i nenasilno okruženje u školama, CAP programu, programu Trening životnih vještina, te provođenju niza humanitarnih akcija. Dugi niz godina djeluje kao voditeljica stručnih aktiva, predstavnica i predsjednica voditelja stručnih aktiva. Mentorica je studentima i pripravnicima do stručnog ispita. Redovito održava predavanja i radionice na školskoj razini, sudjeluje u pripremanju i organizaciji javnih kulturnih događanja u školi, gradu i županiji kao umjetnička  voditeljica Dječje folklorne grupe i voditeljica literarne sekcije.  U ulozi mentorice sudjeluje s učenicima na školskim, gradskim i županijskim smotrama Lidrano za osnovne škole, sudjeluje na dječjim folklornim susretima i festivalima dječjeg folklora diljem Republike Hrvatske, te na školskim, gradskim, županijskim i državnim natjecanjima u čitanju naglas. Kao mentorica i članica stručnih povjerenstava sudjeluje na školskim, gradskim i županijskim natjecanjima iz matematike za osnovne škole, mentorica je učenicima koji sudjeluju na međunarodnom matematičkom natjecanju Klokan bez granica. Vodi i koordinira projekt u nastavi „Očuvanje i promicanje nematerijalne baštine“, priprema, piše, sudjeluje i doprinosi realizaciji rezultata brojnih projekata na školskoj, županijskoj,  državnoj i međunarodnoj razini, 

Andrea Lovrin, rođena 29. listopada 1983. godine u Zadru. Završila je jezičnu gimnaziju Vladimira Nazora, a potom diplomirala razrednu nastavu na Sveučilištu u Zadru s pojačanim programom iz nastavnog predmeta povijesti. Nakon devet godina rada kao stručna i nestručna zamjena za gotovo sva nastavnička zvanja, trenutačno zaposlena kao zamjena učiteljica razredne nastave u četvrtom razredu OŠ Šime Budinića.  
Redovno pohađa edukacije i stručna usavršavanja na državnoj razini u organizaciji Ministarstva prosvjete i sporta, te stručnih ustanova i udruga. Aktivno sudjeluje u pripremanju i organizaciji školskih kulturnih događanja, kako unutar same školske ustanove tako i  izvan nje. Kao voditelj Likovne skupine likovnim radovima i idejnim rješenjma  dopridonosi estetskom identitetu škole. Rado izlazi i djeluje van okvira školske ustanove u svrhu širenja interesa učenika. Čini to kroz aktivno uključivanje u razne  humanitarne akcije, sudjeluje i aktivira se u akcijama koje razvijaju ekološku osviještenost školske djece, potiče učenike na sudjelovanje u školskom preventivnom programu Prekini lanac, Programu za poticajno i nenasilnočko okruženje u školam, u UNICEF-ove projekte Škola bez nasilja, i  Škola za Afriku, projekt prevencije ovisnosti. Rado priprema učenike za sve vrste školskih  natjecanja i  sudjeluje u mnogim različitim natječajima u kojima se učenici mogu se kreativno izraziti kroz literarne i likovne uratke. Tokom proteklih godina pruža joj se i prilika sudjelovanja u organizaciji Međuopćinskog susreta učenika osnovnih škola „Lidrano 2012.“,  čiji je domaćin tada bila OŠ Privlaka. Također radnog iskustva  s djecom ima i izvan školskih ustanova, dvije godine je radila kao voditeljica likovne radionice "Planet BB" koja je usmjerena  na razvoj kreativnosti  kod djece predškolske i osnovnoškolske dobi.

Napomena:

TERMIN: prije podne