Put oko svijeta,
Denis Radoš

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 0:00

Organizator:
DV Maslačak, po. Potočnica, Zadar, Borka Šarlije Kese 23

Vrsta događanja:
Predavanje i radionica

Publika:
niži i viši razredi osnovne škole

Detalji:

Put oko svijeta uvijek je intrigirao ljude. Upoznavanje novih svjetova i društava u ljudskoj je prirodi. U globaliziranom svijetu djeca se od ranog djetinjstva susreću s pojmom putovanja, bilo da se radi o putovanju u okolicu, unutar države ili putovanja u inozemstvo. Od najranijih dana djeca stječu iskustvo pojmova kao što su putovanje, promet i sl. Svako dijete na drugačiji način promišlja o putovanju te je cilj radionice potaknuti djecu na artikuliranje vlastitih razmišljanja o putovanjima. Kako i gdje se putuje?  S kime se putuje? Neka su od pitanja kroz koja se promišlja o putovanjima. Također, djeca se potiču na razmišljanje o ljudima iz drugih država ili kontinenata. Neke od poznatih svjetskih kultura djeci su poznata kroz crtane filmove, knjige, bajke, ali nekima i iz vlastitih te iskustva svojih roditelja. Zašto se ljudi razlikuju na različitim dijelovima Zemlje jedno je od poticajnih pitanja na koje bi, nakon ove radionice, trebalo odgovoriti svako dijete vrtićkog uzrasta.

Biografija:

Doc. dr. sc. Denis Radoš (mag. geografije), rođen je 12. rujna. 1987. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Tomislavgradu. Tijekom osnovnoškolskog i gimnazijskog obrazovanja pokazivao je posebno zanimanje za geografiju, pogotovo uz mentorstvo gimnazijskog profesora Joze Radoša. Godine 2006. upisao se na preddiplomski studij geografije na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru, kojeg je završio 2009. godine i stekao naslov prvostupnika geografije (bacc. geogr). Iste godine upisao se na diplomski studij primijenjene geografije, na kojem je diplomirao 14. lipnja 2011. godine s temom Fizičko-geografske značajke Duvanjskog polja i stekao naslov magistra geografije (mag. geogr.). Tijekom studija bio je jedan od najboljih studenata. Bio je stipendist Ministarstva znanosti obrazovanja i športa tijekom cijelog studija. Za izvanredan uspjeh tijekom studiranja, 2008. godine je dobio nagradu Federico Grisogono Hrvatskog geografskog društva - Zadar. Dobitnik je i dviju rektorovih nagrada Sveučilišta u Zadru, za akademske godine 2008./09. i 2009./10. Tijekom studija sudjelovao je na više međunarodnih radionica i škola te je proveo 4 tjedna na Sveučilištu u Mariboru i dva tjedna na Sveučilištu Primorska u Kopru. Godine 2011. primljen je na interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima kojeg izvode Odjel za povijest i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru. Od srpnja 2011. godine radi kao znanstveni novak na znanstvenom projektu Geografske osnove razvoja litoralnih regija Hrvatske, voditelja prof. dr. sc. Damira Magaša, u suradničkom zvanju asistenta na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Doktorsku disertaciju s temom Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala obranio je 12. srpnja 2017. Od 2017. do 2019. bio je u zvanju poslijedoktoranda, a u zvanje docenta izabran je 2019. godine.