Let's Go Green!,
Cathy Theresa Kolega

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 11:35 - 13:10
ponedjeljak 10.5.2021., 17:10 - 18:40

Organizator:
OŠ Zadarski otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
niži i viši razredi osnovne škole

Detalji:

Radionicu će voditi Blaženka Juren i Ena Perkov, studentice 2. god. dipl. studija nastavničkog smjera Odjela za anglistiku. Primarni ciljevi radionice su proširivanje vokabulara iz područja ekologije na engleskome jeziku i razvijanje ekološke svijesti/kulture učenika. U svrhu ostvarivanja navedenog koristit će se interaktivne igre, govorne vježbe usmjerene na učenike i online platforma/interaktivni web alati za provjeru usvojenog vokabulara u vidu kviza znanja. S ciljem poticanja na kritičko razmišljanje, učenici će sudjelovati i u kratkoj debati na temu iz područja ekologije. Ishodi radionice su primjena osnovnih pojmova iz područja ekologije na engleskom jeziku i osvještavanje potrebe za usvajanjem obrazaca pravilnog ponašanja i odnosa prema našem planetu, te uključivanje mladih naraštaja u suvremeni ekološki diskurs, što u konačnici predstavlja važan čimbenik u suvremenom društvu u kojem upravo mladi aktivisti poput Grete Thunberg skreću pozornost na spomenute goruće probleme.

Biografija:

Cathy-Theresa Kolega diplomirala je studij povijesti i teorije umjetnosti i engleskog jezika i književnosti 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1997. do 2002. radila je kao nastavnica engleskog jezika u nekoliko privatnih i državnih osnovnih škola u Zadarskoj županiji. Od 2003. do listopada 2015. radila je u Zadarskoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti kao nastavnica engleskog jezika i likovne umjetnosti. U istoj školi je od 2009. do kraja ljetnog semestra 2015. bila mentor studentima anglistike Sveučilišta u Zadru – izvođenje metodičkih vježbi iz Praktikuma i školske prakse. Od listopada 2015. radi kao lektor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Na preddiplomskom i diplomskom studiju izvodi nastavu iz Kolegija Suvremeni engleski jezi I – VIII. Sudjeluje na seminarima/radionicima za nastavnike engleskoga jezika te na (međunarodnim) konferencijama.