Malo pokusa za puno znanja,
Fabijana Fantina

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:30 - 13:00

Organizator:
OŠ Benkovac, A. Mihanovića 21b, Benkovac

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola