Kultura znanosti: škole, sveučilišta, akademije / Cultura della scienza: scuole, università, accademie,
Marijana Fabijanić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 13:30

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV/2

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
studenti

Detalji:

Zajednički cilj aktivnosti je upoznati studente Odjela za turizam i komunikacijske znanosti s ustanovama značajnim za širenje znanstvenih spoznaja i popularizaciju znanosti te općenito za stvaranje kulture znanosti u društvu. Pri tome će biti potaknuti na kritičko promišljanje o kulturi znanosti u Hrvatskoj i u Italiji. Studenti druge godine će prethodnim timskim radom istraživati ulogu škola, sveučilišta i akademija a na Festivalu znanosti će široj javnosti predstaviti ogledne primjere. Posebna pozornost bit će posvećena hrvatsko-talijanskim kulturnim vezama u životu i radu pojedinih znanstvenika (npr. Faust Vrančić, Ruđer Bošković).  

Biografija:

Dr. sc. Marijana Fabijanić je viši predavač na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Nositelj je kolegija Talijanski jezik I, Talijanski jezik II i Talijanski jezik III na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kulture i turizma te Talijanski jezik struke na diplomskoj razini. Diplomirala je Engleski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, i stekla doktorat znanosti na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru. Usavršavala se u zemlji i u inozemstvu. U znanstvenom radu usmjerena je na proučavanje hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira te na suvremeni talijanski jezik u turističkom diskursu. Objavila je više znanstvenih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Redovito sudjeluje u programima popularizacije znanosti.