Rimski kalendar,
Dolores Butić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 12:00 - 14:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Centar za strane jezike, Zadar

Vrsta događanja:
Predavanje i radionica

Publika:
srednja škola, studenti

Detalji:

Rimska godina. Julijanski kalendar. Brojanje dana u mjesecu. Određivanje i izricanje datuma. Pretvaranje rimskog datuma u naš. Upotreba formula u izricanju datuma. Imena konzula u označavanju godina. Brojanje godina. Pretvaranje godine od osnutka Rima u godinu prije nove ere.  Pretvaranje godine nove ere u godinu od osnutka Rima. Rimski kalendar. Nakon odslušanog predavanja polaznici vježbaju pretvaranje rimskog datuma u naš na odabranim tekstovima.

Biografija:

Dolores Butić je rođena1974. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je Grčki jezik i književnost i Latinski jezik i rimsku književnost 1999. godine na Sveučilištu u Zadru. Magistrirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 2020. godine na istom fakultetu. Od 2001. do 2013. godine radila je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kao lektor za latinski i grčki jezik. Od 2013. godine radi na Sveučilištu u Zadru. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova i sudjelovala na desetak znanstvenih skupova. Član je Hrvatskog društva klasičnih filologa i Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika. Književne radove objavljuje u časopisu Nova Istra, čiji je suradnik.