AdSWim,
Jadranka Šangulin, Katarina Kurić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
Zavod za javno zdravstvo, Zadar, Ljudevita Posavskog 7a

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija, demonstracijski pokus

Publika:
srednja škola, studenti, općenito šira populacija

Detalji:

TERMIN: jutro