Uloga svjetlosnih signalnih uređaja (semafora) u cestovnom prometu,
Dino Županović

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru – Pomorski simulator, Zadar, Ruđera Boškovića 2

Vrsta događanja:
Predstava

Publika:
studenti, općenito šira populacija

Lokacija:
UNIZD

Detalji:

Prikaz svrhe i načina određivanja rada svjetlosnih signalnih uređaja u cestovnom prometu pomoću simulacijskog alata na odabranim (stvarnim) primjerima raskrižja.

Biografija:

Dino Županović rođen je 1979. u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu i XV. gimnaziju (MIOC), smjer Informatika. Tijekom 2001. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu (smjer Poslovne informatike), te u tijekom 2002. godine na Fakultetu prometnih znanosti (cestovni smjer) Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno djelovanje i napredovanje Dina Županovića vezano je uz primjenu informacijskih tehnologija u prometu (inteligentnih transportnih sustava), intermodalnog transporta, optimizaciji cestovnih prometnih tokova na mikro- i makroskopskoj razini, primjeni višekriterijskog odlučivanja, te sigurnosti informacijskih sustava.