Jezik i kultura: eufemizmi kao izraz uljudnosti,
Sanja Škifić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 17:10 - 17:50

Organizator:
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
studenti

Lokacija:
GVN

Detalji:

U predavanju će biti riječi o jednom osobitom aspektu istraživanja odnosa između jezika, društva i kulture. Radi se o eufemizmima koji se mogu smatrati izrazima uljudnosti. Svaki se jezični izraz može analizirati sa značenjskoga stajališta, ali i namjere koju govornik ima prilikom uporabe određene jezične strukture. U suvremenom je društvu zamijećen porast uporabe eufemizama koji pripadaju pojedinim semantičkim poljima. Zašto se u pojedinom semantičkom polju javlja znatno veći broj eufemizama u odnosu na druga semantička polja? Zašto dolazi do promjena u broju eufemizama i njihovim značenjima? Kakva je veza između eufemizama i uljudnosti? Odgovore na ta pitanja možemo saznati kroz istraživanje obilježja društva i kulture unutar kojih se određeni jezik rabi.

Biografija:

Sanja Škifić zaposlena je na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru kao izvanredna profesorica, na kojem trenutno obnaša funkciju zamjenice pročelnika Odjela. Na Odjelu za anglistiku izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju iz sljedećih kolegija: Uvod u sintaksu, Semantika, Sociolingvistika, Pragmalingvistika te Jezična politika i jezično planiranje. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se prvenstveno nizom sociolingvističkih pitanja, poput jezične politike, jezične ideologije te odnosa jezika i identiteta. Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) te Međunarodnoga društva za višejezičnost (IAM – International Association of Multilingualism).