Francuski jezik i kultura znanosti,
Rea Lujić, Maja Pivčević, Vanda Mikšić, Matea Tamara Krpina

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 0:00 - 0:00
utorak 11.5.2021., 0:00 - 0:00
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00
četvrtak 13.5.2021., 0:00 - 0:00
petak 14.5.2021., 0:00 - 0:00
subota 15.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
Virtualni prostor - online

Vrsta događanja:
ONLINE IGRA

Publika:
srednja škola, općenito šira populacija

Detalji:

S obzirom na to da se francuski jezik prvenstveno smatra jezikom ljubavi i jezikom diplomacije, online igra pod nazivom „Francuski, jezik i kultura znanosti“, osmišljena u okviru Festivala znanosti 2021., trebala bi nadahnuti i promicati velike doprinose francuske znanosti u svakodnevnom životu. Ova igra pogađanja sastojala bi se od dva kompleta dvojezičnih karata. Jedan komplet činile bi kratke biografije Francuza i Francuskinja koji su izuzetno doprinijeli razvoju znanosti, a drugi ilustracije predmeta, izuma ili kratki opisi rezultata istraživanja. Igra bi se sastojala u povezivanju znanstvenika i njihovih izuma, a bila bi prva hrvatska online igra takve vrste koja bi omogućila uvođenje teme znanosti u učionice, ali i među širu publiku. U osmišljavanju sadržaja karata, prevođenju i izradi nastavnih listića sudjelovali bi i studenti diplomskih studija Francuskog jezika i književnosti Sveučilišta u Zadru.

Biografija:

Rea Lujić rođena je 7. travnja 1986. godine u Dubrovniku u Republici Hrvatskoj. Godine 2014. upisala je poslijediplomski doktorski studij Glotodidaktika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij je završila 2017. godine stekavši stupanj doktora znanosti. Od listopada 2014. godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za francuski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru. U prosincu 2018. zaposlena je kao poslijedoktorandica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru. Voditeljica je diplomskoga studija nastavničkoga smjera. Izvodi nastavu iz predmeta: Ovladavanje inim jezikom, Razredni diskurs, Hospitacije i praksa I i Hospitacije i praksa II i Metodologija istraživanja u glotodidaktici. Od ak. god. 2019./20. vanjska je suradnica Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru gdje izvodi nastavu iz kolegija Developing individual multilingualism i Obrazovna lingvistika. U siječnju 2019. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a u listopadu 2020. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Maja Pivčević (dj. Kuzmanić) rođena je u Splitu 1986. godine gdje završava osnovnu i srednju školu. Na Sveučilištu u Zadru završava preddiplomski i diplomski te poslijediplomski studij na kojem 2019. godine stječe zvanje doktorice znanosti (humanističke znanosti, filologija). Dvije godine radi u srednjoj školi u Splitu kao profesorica talijanskog i francuskog jezika. Od 2013. godine radi kao asistentica, a od 2019. godine kao poslijedoktorandica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru gdje izvodi nastavu iz kolegija Glotodidaktika, Metodika nastave francuskog jezika, Psihosistematika jezika, Član u francuskom jeziku, a od akad. god. 2021./2022. i Jezična neotenija. Osim nekolicine objavljenih znanstvenih radova, suautor je i didaktičko-metodički stručnjak digitalnog obrazovnog sadržaja za francuski jezik. Sudjelovala je i na više međunarodnih znanstvenih skupova, te se više puta stručno i znanstveno usavršavala u Hrvatskoj i Francuskoj.
Vanda Mikšić (Šibenik, 1972) prevoditeljica je, pjesnikinja, znanstvenica i izvanredni profesor na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru. Autorica je knjige Interpretacija i prijevod (2011), znanstveno-književne knjige Onda sam to ja: Izbor iz suvremene frankofonske kratke proze u koautorstvu s Mirnom Sindičić Sabljo (2020); suuredila je dva zbornika sa znanstvenih skupova te jedan tematski broj Književne smotre posvećen frankofonskoj belgijskoj književnosti; autorica je tridesetak znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskoj i međunarodnoj periodici te zbornicima. Urednica je književnog časopisa Tema, te biblioteke Domaine croate/Poésie pri francuskoj izdavačkoj kući L'Ollave. U Hrvatskoj je objavila tri knjige poezije, a u Francuskoj četiri pjesnička naslova (Sels; Ce temps, le nôtre; Fragments sur, Des transports). Dosad je s talijanskog, francuskog i engleskog prevela šezdesetak djela (proza, poezija, književna teorija, filozofija, publicistika, knjige za djecu), a prevodi i hrvatsku suvremenu poeziju na francuski. Za svoj prevodilački rad višestruko je nagrađivana.
Matea Krpina rođena je 7. studenog 1989. u Montreuilu u Francuskoj. Prevoditeljica je, sudski tumač za francuski i talijanski jezik, te profesorica u vanjskoj suradnji na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru. Izvodi nastavu iz predmeta: Prevođenje s hrvatskog na francuski I, II i III, Europske institucije i međunarodne organizacije i Upravljanje prijevodnim projektima. Sudjelovala je na raznim znanstvenim skupovima na području lingvistike i traduktologije. Prevodi s francuskog na hrvatski i obratno (proza, stripovi, poezija, knjige za djecu), te s talijanskog i engleskog na hrvatski i francuski jezik. 

 

Napomena:

Igra će biti dostupna online cijelo vrijeme trajanja festivala.