Festival znanosti - Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Matematika sa šibicama,
Blanka Franjković – Poljak
24.4.2024. radionica opća populacija
Šah na otvorenom,
Blanka Franjković - Poljak
24.4.2024. igra viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, Josipa bana Jelačića 1, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kako misliš „Bez vode nema života“?, Mirjana Lesić, Anita Belančić, Adriana Vukelja 2.5.2022. Prezentacija viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Dar života uz obvezno cijepljenje, Amalija Misir-Čujko 2.5.2022. Prezentacija viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Život u nama, Anita Belančić, Mirjana Lesić 2.5.2022. Prezentacija viši razredi osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Kako žena može dobiti Nobelovu nagradu za kemiju?, Učenice: Iva Čajić i Rea Katić, Mentor: Anita Belančić 24.4.2023. prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Život je nezamisliv bez sapuna, Ankica Salopek Šlat i Amalija Misir-Čujko 24.4.2023. prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, opća populacija
Može li hrana biti otrovna?, Amalija Misir-Čujko 24.4.2023. prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Pametne paprike, Učenici: Marina Blašković, Ivan Turudić, Antonio Andrić i Mihael Vukelja Mentor: Anita Belančić 24.4.2023. prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Zrno - dar prirode, Alemka Lovnički, Glorija Domitrović 25.4.2023. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Inteligentno – simetrično,
Alemka Lovnički
22.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Leonardov krug,
Adriana Vukelja
22.4.2024., 23.4.2024., 24.4.2024., 25.4.2024., 26.4.2024. izložba opća populacija
Život i djelo Leonarda Da Vincija,
Ana Musulin
22.4.2024. predavanje opća populacija
Jesi li ti Virtuvijev čovjek?,
učenice Sara Makek, Nika Kolić, mentor: Anita Belančić, Mirjana Lesić
22.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Leonardova Bilježnica, osjetilo vida,
učenice Tessa Bertović, Leonie Luketić, mentor: Amalija Misir – Čujko
22.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Ostani zdrav, nemoj se zarazit,
učenice Petra Kosanović, Sara Zrnić, mentor: Amalija Mislir - Čujko
22.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Umjetna inteligencija u rukama učenika: Kako napraviti Chatbot?,
učenici Ante Porubić, Olja Stipetić, Kaja Vranić, Marino Lončarić, Petar Stipetić, mentor: Anita Belančić
22.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
EAT, BREATH, LIVE,
učenice Dora Zildum, Antea Vuković, mentor: Anita Belančić
22.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Trčim, gledam, razmišljam!,
Gloria Domitrović, Renata Hasan
25.4.2024. radionica, testovi predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život i novac, voditelj: Branko Rumenović 6.5.2022. predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Struga 3
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Fraktali - skladni kaos, Ivana Brozović, Ivanka Matešić, Bojana Jovetić Grba 24.4.2023. predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Svijet na novcu / Voditelj/i: Branko Rumenović / Suradnici: Hrvoje Magdić 28.4.2023.
Primjena umjetne inteligencije u obrazovanju s ciljem razvijanja komunikoloških kompetencija,
voditelji: Branko Rumenović, Marko Antić
22.4.2024. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Matematika za radoznalice,
voditelji: Bojana Jovetić Grba, Ivana Brozović
25.4.2024., 26.4.2024. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, PŠ Kučinići, Kučinić selo 26
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Jaje - čarobno ili prirodno?, Renata Hasan 25.4.2023. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, PŠ Drežnica, Centar 17, Drežnica
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mirisi vrta u školskoj kantini, Amalija Misir-Čujko 28.4.2023. prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole, opća populacija
Mirisi lavande iz školskih klupa, Amalija Misir-Čujko 28.4.2023. prezentacija predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole, opća populacija
Ostani zdrav, nemoj se zarazit,
učenice Petra Kosanović, Sara Zrnić, mentor: Amalija Misir - Čujko
26.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Uho, organ sluha i ravnoteže,
Amalija Misir Čujko
26.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Okom gledamo, mozgom vidimo,
učenice Nikolina Radojčić, Sara Zrnić, mentor: Amalija Misir - Čujko
26.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Inteligencija vode,
učenice Nevena Ivošević, Sara Lončar, Sanja Maravić, mentor: Amalija Mislir – Čujko
26.4.2024. radionica, prezentacija, pokusi predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Aristotelovo jaje,
učenici Janko Karlov, Nikša Kosanović, mentor: Amalija Mislir - Čujko
26.4.2024. radionica, prezentacija, pokusi predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Nastanak života u bajkama, voditeljica: Žana Kirasić 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Dječji vrtić Bistrac, Sv. Petar 41 D, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
O životu buba i ostalih malih napasti, voditelji: Marina Jurašić, Valentina Blašković 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Programiranjem kroz život, voditeljica: Valentina Blašković 5.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Život u hologramu, voditeljice: Valentina Blašković, Marina Jurašić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Tko je ukrao papicu? Valentina Blašković, Marina Jurašić 25.4.2023. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Smicalice šarenog svijeta kroz dječje oči,
Željka Magdić
24.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Skupina „Ribice”
U pokretu je čar,
Valentina Blašković, Marina Jurašić, Biljana Stipetić
25.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Skupina „Zečići”
Društvo naša djeca Ogulin, Alojzija Stepinca 2, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sputnik, voditeljica: Ivona Rendulić 5.5.2022. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Zdrav život – važnost vježbe i zdrave prehrane, voditeljica: Doroteja Palijan 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Ja sam više od HIV-a!, Doroteja Palijan 24.4.2023. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Inteligentosaur,
Marija Domitrović, Nikolina Brozović
23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Prva osnovna škola, Bolnička 11, Ogulin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Maleni, a opet veliki, voditeljica: Željka Magdić 2.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Što dolazi iz srca dolazi do srca, voditeljica: Matea Grabovac 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Recikliraj i zasviraj, Nada Božičević 24.4.2023. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Ima li čistoća cijenu?, Marina Jurašić 24.4.2023. prezentacija 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Matematika prirode, Biljana Stipetić 24.4.2023. predavanje i radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Pokrenimo životinjski svijet, Ivana Kurelac 24.4.2023. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Izrada igračaka od otpadnih materijala, Ljerka Salopek Bacanović 26.4.2023. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Suvremena meteorologija, Nikolina Magličić Čavlović 28.4.2023. radionica, prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Živ sam – inteligentan sam?,
Nada Božičević
22.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Istraži, posloži i Hanoi toranj osvoji,
Ivana Kurelac
23.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kreativno rješavanje problema,
Ljerka Salopek Bacanović
24.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Inteligentne žene mijenjaju svijet,
Doroteja Palijan
25.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Ako je zima nije lav! - kako hladnoća utječe na naše tijelo,
učenice Nika Delić, Emili Puškarić, mentor: Marina Jurašić
26.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Matematička inteligencija,
Biljana Stipetić
26.4.2024. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Pogled na svijet kroz oči Gallilea Galileija,
Nikolina Magličić - Čavlović
26.4.2024. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Razvoj mozga roda Homo,
Marina Jurašić
26.4.2024. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Ups! "Slijepi putnici" otkrivaju naše tajne,
Željka Magdić
26.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Virusne smicalice,
učenici Gabriel Teo Kaurić, Lucija Bosnić, mentor: Marina Jurašić
26.4.2024. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Šareni mozak,
voditeljica: Ivana Salopek - Turina
26.4.2024. izložba učeničkih radova opća populacija
Područna škola Bernarda M. Luketicha, Gornje Zagorje 13, Gornje Zagorje
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Online život u Minecraftu, voditelji: Gordana Bertović, Valentina Blašković 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Crtanje uz pomoć umjetne inteligencije,
Valentina Blašković, Gordana Bertović
24.4.2024. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

https://bit.ly/3vkJpj5

Kratice lokacija:

POŠ - Prva osnovna škola Ogulin, Bolnička 11
PŠBML - Područna škola Bernarda M. Luketicha, Gornje Zagorje 13, Gornje Zagorje
IKB - Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajki, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
GKČ - Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin
DV - Dječji vrtić Bistrac, Sv. Petar 41 D, Ogulin
DND - Društvo naša djeca Ogulin, Alojzija Stepinca 2, Ogulin
IBM - Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, Josipa bana Jelačića 1