Festival znanosti - Osijek

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
CSI: Život na rubu, Martina Jakovljević Kovač, Maja Molnar , Mirjana Lončar 3.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
DOLCE VITA, Đurđica Ačkar, Antun Jozinović , Daniela Paulik 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Gljive koje život znače, Gordana Šelo, Mirela Planinić, Ana Bucić-Kojić, Marina Tišma 3.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama
Prehrana i „linija života“, Lidija Šoher 3.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama
Prozori na listovima koji život znače, Tihana Marček 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Raznolikost života u sirovom mlijeku, Martina Antunović, Mirela Lučan Čolić 3.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
VODA U NAŠEM ŽIVOTU, Mirna Habuda-Stanić 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Životni ciklus stabla jabuke, Ana-Marija Gotal Skoko 3.5.2022. predavanje 5. i 6. razred osnovne škole
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje, Ružina 32, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kemija svakodnevnog života 1, Ana Amić, Dora Glavaš, Ante Begić, Adriana Ištvanović, Luka Andrijanić, Ivan Tomašić, Marija Krznarić 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Kemija svakodnevnog života 2, Ana Amić, Dora Glavaš, Ante Begić, Adriana Ištvanović, Luka Andrijanić, Ivan Tomašić, Marija Krznarić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Medicinska škola Osijek, Vukovarska ul. 209, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život na kraju života, Anamaria Mikolčić, Štefica Mikšić, Brankica Juranić, Mirjana Kralj, Željko Mudri 3.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kemija svakodnevnog života 3, Ana Amić, Kristina Đambić, Lorena Šebalj, Ana Plasajec, Doris Prokopec, Dina Magić, Ladislava Laszlo 4.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sportski i energetski napitci, Darija Glavašević Arbutina, Ana Amić 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Odjel za fiziku, Gajev trg 6, Osijek

Napomena:

** Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti najkasnije do 1. travnja na e-mail mvarga@fizika.unios.hr. Maksimalni broj polaznika radionice je 25

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Fizika živi u glazbi, Maja Varga Pajtler 2.5.2022., 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole;

Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti unaprijed na e-mail mvarga@fizika.unios.hr
Maksimalni broj polaznika radionice je 25.
Magnet koji život znači!, Denis Stanić 2.5.2022., 2.5.2022., 4.5.2022., 4.5.2022. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Astrobiologija: znanost o izvanzemaljskom životu, Dario Hrupec 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje života – smrt monotonije, Rajna Marija Jozić, Matija Cepanec, Ana Amić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Čokoladni život, Dina Magić, Ladislava Laszlo, Ana Amić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kava – napitak života (?),Mateja Peršić, Marta Malović, Ana Amić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kemijske reakcije u svakodnevnom životu, Mateja Budetić, Mirela Samardžić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Maslačak kao pokazatelj mogućeg onečišćenja okoliša, Vlatka Gvozdić, Domagoj Vidosavljević, Marina Vidosavljević, Eda Puntarić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
Molekule života, Doris Prokopec, Ana Amić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Odjel za matematiku, Gajev trg 6, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otkrića Leonharda Eulera, Snježana Majstorović 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Humanoidni roboti u svakodnevnom životu, Jurica Maltar 4.5.2022. predavanje predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Dječji vrtić Pčelica, Gacka ul. 1A, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Čarolija života, Marija Paurević, Martina Šrajer Gajdošik 5.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
OŠ „Grigor Vitez“, Korčulanska ul. 1, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
In memoriam Franjo Krežma : život posvećen umjetnosti, Marija Purgar 4.5.2022. predavanje viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
OŠ Tenja, Svete Ane 2, 31207 Tenja
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
ŽIVOT LEPTIRA, Valentina Vojnović 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Život jedne kapljice - Mali laboratorij, Andreja Zelić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Zvukovi u životnoj okolini, Željko Barač, Ivan Plaščak, Tomislav Jurić, Monika Marković, Denis Ćosić 5.5.2022., 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
„Malo mi za život treba“, Jurica Jović, Helena Žalac, Vladimir Ivezić, Vladimir Zebec 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Biti uz konja znači – živjeti!, Mirjana Baban, Stella Perica, Tihomir Živić 5.5.2022., 6.5.2022. izložba viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Jaje – život i zdravlje, Dalida Galović, Zlata Kralik, Ivana Prakatur, Vladimir Margeta 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kako klimatske promjene utječu na život?, Marija Spišić, Marina Marinić 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Konj — trenutak životnih sretnosti, Mirjana Baban, Silvija Butko, Tihomir Živić 5.5.2022., 6.5.2022. izložba viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Mikro život u makroorganizmu, Tina Bobić, Tea Krajinović, Dorian Hamm, Maja Gregić 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Pametni uređaji za jednostavniji i zabavniji život, Goran Pačarek, Goran Heffer, Ivan Vidaković, Dorijan Radočaj 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Probiotici, živi mikroorganizmi u hranidbi životinja, Ivana Prakatur, Mario Ronta, Vaana Markanović, Lucija Perković 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Sjemenka – izvor života, Vedran Orkić, Sunčica Kujundžić, Dunja Fotez, Karolina Kajan 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Sjetva kukuruza, Anamarija Banaj, Đuro Banaj 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Suvremeni načini transporta hrane za život, Domagoj Zimmer, Luka Šumanovac, Mladen Jurišić, Dinko Brčić 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Trajanje života korovnih biljaka, Renata Baličević, Željka Vinković, Marija Ravlić, Maja Matasović 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Ujedinjeni craftovski proizvođači, Lucija Bencarić, Tihana Sudarić, David Kranjac, Maja Petrač 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život – Ograničenja planete Zemlje, Ante Bubalo, Goran Herman, Helena Žalac, Brigita Popović 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život biljaka u staklu – in vitro, Dejan Bošnjak, Toni Kujundžić, Zita Bece, Laura Lovrić 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život biljaka u sušnim uvjetima, Vinko Vračević, Matej Horvat, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život na leđima konja, Mirjana Baban, Petra Prlić, Katarina Marić, Doris Gašpar, Melanie Imre, Matea Drageljević, Tihana Ristić, Kristina Jurčić te članovi Konjičkoga kluba Hercules, Konjičkoga kluba Osijek, Udruge MOGU i 4 lista 5.5.2022., 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Život protkan vodom, Ana Stanušić, Dejan Bošnjak, Željko Barač Monika Marković 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život skladišnih kukaca, Pavo Lucić, Marko Žaper, Vlatka Rozman, Anita Liška 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život u kapljici vode, Gabriella Kanižai Šarić 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život u vrijeme klimatskih promjena – meso budućnosti, Petar Raič, Ivona Djurkin Kušec, Goran Kušec 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Životni ciklus jednogodišnjih poljoprivrednih usjeva iz svemirske perspektive, Dorijan Radočaj, Ivan Vidaković, Goran Pačarek, Anamaria Kovač 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Životni ciklus proizvoda, Zrinka Tolušić, Sanja Jelić Milković, Igor Kralik, Ružica Lončarić 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Životni izazovi preponskog konja, Maja Gregić, Mirjana Baban, Matija Horvat, Tina Bobić 5.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Jedan dan u životu biljne stanice, Mia Švitek, Helena Ereš, Patrik Rajndl, Jelena Kovač, Lara Levanić, Sonja Petrović 5.5.2022., 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Uljepšajmo život korovima, Monika Tkalec Kojić, Bojana Brozović, Ana Marija Bjelobrk, Lara Levanić 5.5.2022., 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život na planetu gljiva, Tamara Siber, Magdalena Matić, Monika Lisjak, Goran Herman 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život prema sunčanom satu, Boris Ravnjak, Iva Milanović, Sara Bogdanović, Ivana Varga, Monika Tkalec Kojić 5.5.2022., 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Život uvijek nađe način, Vinko Vračević, Matej Horvat, Jelena Ravlić, Josipa Jović, Marija Špoljarević 5.5.2022., 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Životni put pčele, Zlatko Puškadija, Marin Kovačić, Karolina Tucak 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Bez kukaca nema života na Zemlji, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež, Ivana Majić, Ankica Sarajlić; Josipa Puškarić, Mirela Varga, Marcela Mesarić, Katarina Kovač 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Povratak vučedolske golubice u život, Krunoslav Buhač 5.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Privuci me terpenima, Domagoj Šubarić, Vesna Rastija, Dejan Agić, Maja Karnaš, Ivana Ligda 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Sjemenke su budući život, Dario Iljkić, Ivana Varga, Marina Marinić 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Smanjimo otpad-udahnimo život, Ivana Varga, Dario Iljkić, Terezija Šmider, Antonija Hunjet, Antonela Markulj Kulundžić 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život pod staklenim zvonom, Ivana Varga, Anita Jonjić, Ivana Galović 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život u vodi i oko nje, Zlata Kralik, Ivona Djurkin Kušec, Kristina Gvozdanović, Manuela Košević, Žarko Radišić, Marko Oroz 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Životi u jednom životu, Maja Gregić, Tina Bobić, Katarina Gogić, Helena Horvat 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
ŽIVOTni ciklus pšenice, Sanja Grubišić, Ivona Štangl 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Jedan dan u životu životinjske stanice, Helena Ereš, Mia Švitek, Patrik Rajndl, Jelena Kovač, Lara Levanić, Sonja Petrović 5.5.2022., 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Svečano otvorenje Dana otvorenih vrata Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Krunoslav Zmaić, Zvonko Antunović, Brigita Popović, Ivana Majić, Tomislav Vinković, Andrijana Rebekić 6.5.2022. svečano otvorenje opća populacija
Kap koja život znači – priča o kruški (Pyrus communis L.), Matija Kovačić, Davor Petrović, Aleksandar Stanisavljević, Monika Marković 6.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Proteini: strogo povjerljivo, Sonja Petrović, Helena Ereš, Patrik Rajndl, Jelena Kovač, Lara Levanić 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život u drugim svjetovima-Burag, Mislav Đidara 6.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kap života, Željka Klir Šalavardić, Luka Šramek, Josip Novoselec 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Život ruralne zajednice nekad i danas, Snježana Tolić, Olgica Klepač 6.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Konji su moj život!, Mirjana Baban, Petra Prlić, Vivana Bandov 6.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kineziološki fakultet Osijek, Drinska ul. 16A, 31000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Duži život uz najboljeg prijatelja, Marin Marinović, Jana Gregurić, Rita Šolaja, Ivan Paravac, Nikolina Užnik 2.5.2022. radionica studenti
Može li sport biti prijetnja životu? Bioetički ogledi o nasilju u i oko sporta, Ivica Kelam 4.5.2022. predavanje studenti
Mobilne tehnologije u praktičnom radu s djecom i mladima, Hrvoje Ajman, Josip Cvenić, Zoran Špoljarić 5.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Život mladih sportaša, Petar Otković, Josip Cvenić 5.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama, roditelji
Čitanjem i vježbanjem do zdravog života – uloga knjižnice, Lana Šuster, Branko Jovanovac 5.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
Za koga? Za zdraviji život!, Ivan Perić 5.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola
Život u sadašnjem trenutku, Ivana Duvnjak , Sara Križanović 5.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Radionica je ograničena na 25 sudionika, obvezna najava na e-mail: sarakrizanovic0@gmail.com
Utjecaj tehnologije na sport i život, Vjekoslav Galzina, Ivana Klaričić 6.5.2022. predavanje i online predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
SPORTOM I PREHRANOM DO ZDRAVOG ŽIVOTA, Josipa Mavretić, Petra Pavelić, Tamara Alebić 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
VJEŽBOM KROZ ŽIVOT, Nikolina Lazić, Katarina Šporčić 5.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Uloga multidisciplinarnog pristupa u ranim godinama života, Adriana Češnik, Anamaria Mazarekić, Marija Lukač, Zorana Vidaković, Tamara Alebić 6.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Krstova ulica 99, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Slagalica života, Snježana Dubovicki, Ivanka Ćutek, Anja Horvat, Hana Horvat, Hanna Jakovac, Anamarija Kanisek 5.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
(Su)život s lažima - kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti?, Tomislav Levak 5.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Voda – izvor života, Ena Dražić, Marija Krznarić, Ana Amić 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kvaliteta života i održivi razvoj, Sofija Turjak, Ivana Unukić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Sektorski život kreativne industrije, Josipa Mijoč, Jasna Horvat 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Život u mirovini – pogled u budućnost, Dražen Novaković, Marija Ileš, Ivana Bestvina Bukvić 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Razum i osjećaji u životu ekonomista, Marina Stanić 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Kako živi knjiga?, Josipa Mijoč, Jasna Horvat, Iva Ižaković, Robert Kovač, Ivana Buljubašić, Ivana Plaščak 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Najvažnije tehnike manipulacije – kako se obraniti ili napasti?, Željko Požega 5.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Češnjak; Sitnica koja život znači, Lucija Kuna, Sonja Vukadin, Robert Smolić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Kako spasiti život?, Jelena Jakab, Matea Matić Ličanin, Nikola Volarić, Dea Sabo, Ivana Lasić, Aleksandar Včev 2.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
KAKO ŽIVI JEDAN ZUB, Anamaria Kurtović, Dora Galić, Barbara Bačun, Ivana Škrlec 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola
Medicinske sestre mijenjaju život, Dario Klasan, Matej Jurković, Vlatka Andrić, Tamara Alebić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Međunarodna godina stakla - Bioaktivno staklo kao biomaterijal u dentalnoj medicini, Dora Galić, Anamaria Kurtović, Barbara Bačun, Lorena Horvat Aleksijević 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Od mikroorganizma do energenta budućnosti, Jasminka Talapko, Domagoj Talapko, Ivana Škrlec, Anita Matić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Od stanice do čovjeka, Robert Mujkić, Karla Rožac, Ivana Ilić, Anđela Grgić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Preventivni programi danas za bolji život sutra, Kristina Bojanić, Justinija Steiner, Robert Smolić, Renata Sikora 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Probiotici kao preventivno sredstvo u dentalnoj medicini, Barbara Bačun, Dora Galić, Anamaria Kurtović, Lorena Horvat Aleksijević 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Sestrinstvo kao način življenja, Emanuela Ham, Jelena Daskalova, Matej Jurković, Sara Mijoč 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Suprotnosti život znače, Hrvoje Roguljić, Tea Omanović Kolarić, Vjera Ninčević, Martina Smolić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
U životu moraš prvo puzati da bi znao hodati, Ana Petrović, Martina Smolić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Za dug i zdrav život zuba – što je potrebno?, Renata Sikora, Kristina Bojanić, Robert Smolić, Miroslav Sikora 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Život je znanje, Agneza Aleksijević, Tatjana Peranović 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Životni put lijeka u organizmu, Sonja Vukadin, Lucija Kuna, Nikola Raguž Lučić, Martina Smolić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Životno spašavajuće matične stanice iz dentalne pulpe, Slavko Čandrlić, Marija Čandrlić, Lucija Hero, Aleksandar Včev 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Penicilin – lijek koji je mnogima spasio život, Ante Listeš, Kaja Lukač, Ana Mehičić, Tamara Alebić 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Život u usnoj šupljini, Jasminka Talapko, Marija Samardžić, Ivana Škrlec 3.5.2022., 6.5.2022. radionica studenti
Kako je škola spasila život?, Dario Klasan, Matej Jurković, Vlatka Andrić, Tamara Alebić 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Uloga multidisciplinarnog pristupa u ranim godinama života, Adriana Češnik, Anamaria Mazarekić, Marija Lukač, Zorana Vidaković, Tamara Alebić 5.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Živo emitira življe, infracrvena termografija u medicini, Željka Dujmić, Aleksandar Včev, Hrvoje Glavaš, Blaženka Miškić, Vesna Ćosić, Blaženka Kljaić Bukvić, Josip Jakab 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Električni bicikli s ciljem olakšavanja svakodnevnog života u urbanim sredinama, Marina Dubravac, Zvonimir Šimić, Josip Bilandžić, Nemanja Mišljenović 2.5.2022., 3.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJE POPULACIJE KROZ EDUKACIJE, Dominika Crnjac Milić, Ivanka Ferčec, Yvonne Liermann-Zeljak 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Roboti su svuda oko nas! Mijenja li to i naš zdravstveni život?, Ivana Hartmann Tolić, Zdravko Krpić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Wheel of life quotes, Dragana Božić Lenard, Ivan Lenard 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Akademski ŽIVOT – zamke (ne)etičnog ponašanja, Jasmina Tomašić Humer, Ana Babić Čikeš 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
Shadow dance – Ples sjena, Darija Rupčić Kelam 2.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Životni ciklus informacijskog sustava, Anita Papić, Mirna Gilman Ranogajec 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
Učinkovitost mitohondrija i ch´i – vitalna sila, Marija Heffer 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Ako mačka ima 9 života, koliko života ima knjiga?, Ivana Martinović, Mihaela Grgić 3.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Kinetic art: Linija života – The value of a line, Darija Rupčić Kelam, Maja Đurinović 3.5.2022. plesni performans opća populacija
Kinetic art: Linija života – The value of a line, Darija Rupčić Kelam, Sanela Janković Marušić 3.5.2022. radionica na temelju plesnog performansa opća populacija
Kakvo je tvoje mentalno zdravlje?, Gorka Vuletić, Ena Kantor 4.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Zbog ograničenog broja od 20 sudionika potrebna je prethodna najava na radionicu putem sljedećeg obrasca: > OBRAZAC
Kako knjižnice i muzeji mogu podići kvalitetu života osobama s Alzheimerovom bolešću?, Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog, Jesenka Ricl 5.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Između "ja" i "ti": krećemo li se prema međusobnoj formi života?, Damir Marinić 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Zašto ustajete ponedjeljkom ujutro? U potrazi za smislom života, Ana Jakopec 5.5.2022. predavanje i zoom meeting studenti i građanstvo
Life Competences Across the Curriculum – Student Voice, Mirna Varga, Ivana Ivanko 6.5.2022. poster studenti
Vladarica, majka, supruga, ljubavnica: prikazi života žena na carskom dvoru u Gričkoj vještici Marije Jurić Zagorke, Dubravka Brunčić 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Broj je sudionika ograničen na 15 osoba. Zainteresirani se trebaju javiti na dbruncic@ffos.hr
Zastupati različitost kroz književnost, Kristina Peternai Andrić 6.5.2022. predavanje studenti
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Napomena:

***sudjelovanje na radionici najaviti na ibogut@foozos.hr (najviše 25 sudionika u radionici)

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Živiš li punim plućima ili životariš?, Jana Doležal, Iva Brkić, Željko Rački 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, djeca s posebnim potrebama
Život u učionicama: tragom skrivenog kurikuluma, Maja Zorić, Rahaela Varga 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti i građanstvo
Glazbogradionica, Vesna Svalina, Melanija Šubić, Katarina Mihaljević 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Ritam i razvoj djeteta, Lidija Nikolić 3.5.2022. ONLINE PREDAVANJE studenti i građanstvo
Lepršajmo kroz život, Vesna Svalina, Anja Horvat, Hana Horvat, Hanna Jakovac, Anamarija Kanisek 4.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Zašto je život raznolik, Irella Bogut, Željko Popović, Irena Kišmartin 4.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Privatizacija života – uvod u GMO, Ivica Kelam 4.5.2022. predavanje studenti
Sukob između umjetničkih sloboda i sloboda i prava životinja, Goran Kujundžić 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kreativno učenje uz obrazovne tehnologije, Ana Mirković Moguš, Antonia Palada, Karla Nađ 5.5.2022. Radionica i ONLINE RADIONICA predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, studenti
Tehnička kultura i život na Zemlji i izvan, Vjekoslav Galzina, Damir Tomić 6.5.2022. predavanje i online predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kuće od blata, Ivan Kraus, Ivana Brkanić Mihić, Jelena Kaluđer, Ana Perić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Life is a Highway, Martina Zagvozda, Ivana Barišić, Matija Zvonarić 2.5.2022. ONLINE PREDAVANJE 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Umjetna inteligencija u životnom ciklusu građevinskog projekta, Hana Begić, Mario Galić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Život – odraz na karti, Brankica Malić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
Život i u betonu?!, Anita Gojević, Ivanka Netinger Grubeša 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Život na drvetu – odmor u krošnjama, Kristina Jeleč, Mario Jeleč 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
Život rijeke, Marija Šperac, Lidija Tadić, Josip Janjić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
ŽIVOT U POTRESNIM PODRUČJIMA, Marin Grubišić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
ŽIVOTni vijek građevina, Mihaela Domazetović, Dino Obradović, Hrvoje Krstić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
ŽIVOTni vijek mosta, Sanja Lukić, Hrvoje Draganić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti
Statika u svakodnevnom životu, Robert Bušić, Irena Ištoka Otković, Adriana Brandis 2.5.2022. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Životni vijek mostova, Filip Anić , Josip Janjić, Adriana Brandis 3.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
Od blata do najljepšeg mjesta za život, Ivan Kraus, Jelena Kaluđer, Ana Perić, Dominik Katalinić 4.5.2022., 5.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Kako riješiti optimizacijske probleme u svakodnevnom životu, Mario Galić 4.5.2022. predavanje i online predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
PUB KVIZ „ARHITEKTURA I ŽIVOT“, Marija Krajnović, Ivana Brkanić Mihić, Nikolina Raguž Lučić 4.5.2022. pub kviz 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Potrebno je prijaviti ekipu na mkrajnovic@gfos.hr
KAO DA ĆE MI OVO IKAD TREBAT' U ŽIVOTU!, Zlata Dolaček-Alduk, Dina Stober, Nikolina Raguž-Lučić, Ivana Šandrk Nukić, Tanja Sušac, Biljana Kodžoman 5.5.2022. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
EKOLOGIJA KAO NAČIN ŽIVOTA, Nika Pavlović, Ivan Miškulin, Oliver Pavlović, Maja Miškulin 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
HRANA – PUTOKAZ ŽIVOTA, Maja Miškulin, Nika Pavlović, Ivan Vukoja, Ivan Miškulin 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Početak života i kraj sa SARS-CoV 2 virusomom, Krešimir Šantić, Darjan Kardum, Hana Dobrić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Tajna dugog i zdravog života, Marina Ferenac Kiš, Kristina Kujavec-Šljivac, Kristina Glavaš, Sandra Vitaić, Kristina Glavaš, Sandra Vitaić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Život endotelnih stanica u hipoksiji, Vedran Đambić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole
Život nobelovaca sa psihičkim poremećajima, Andrijana Šantić, Ivana Jelinčić, Iva Vidanec, Dunja Degmečić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Život s hipertenzijom, Petar Šušnjara, Nikolina Kolobarić, Zrinka Mihaljević, Dijana Dumančić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Život s više želje(za), Nives Kenjerić, Mirna Glegj, Mirjana Suver Stević, Saška Marczi 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
ŽIVOT U VIRTUALNOJ STVARNOSTI, Ivan Miškulin, Nika Pavlović, Maja Miškulin 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Srce – pumpa koja pokreće život, Marko Sablić, Antonio Kokot, Robert Selthofer, Zvonimir Popović, Darija Šnajder Mujkić 2.5.2022., 4.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
ŽIVOT S VRTOGLAVICOM, Tihana Mendeš, Andrijana Včeva, Ivan Abičić, Tin Prpić, Matej Rezo 2.5.2022., 4.5.2022., 6.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, srednja škola
ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA, Mirko Pešić, Sanja Pešić 2.5.2022. predavanje studenti
Kako živimo?, Barbara Viljetić, Marijana Jukić, Jasenka Wagner, Aida Imeri, Matea Jagodić, Ean Main, Matej Ruško, Luka Mihaljević, Antonio Vukovac, Tin Kadović 3.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sve boje i oblici mikroba, Monika Feher, Marko Živkov 3.5.2022., 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Kod života, Ines Drenjančević, Zrinka Mihaljević, Petar Šušnjara 3.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Rite de passage: što imaju zajedničko akademska toga i kapa i rukavice pune vatrenih mrava?, Marija Raguž 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
ŽIVOT BEZ GLASNICA, Andrijana Včeva, Tihana Mendeš, Ivan Abičić, Tin Prpić, Matej Rezo 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Kako živimo?, Barbara Viljetić, Marijana Jukić, Jasenka Wagner, Aida Imeri, Matea Jagodić, Ean Main, Matej Ruško, Luka Mihaljević, Antonio Vukovac, Tin Kadović 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Krvni, tkivni i crijevni paraziti, Marko Živkov, Monika Feher 4.5.2022., 4.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kako živimo?, Barbara Viljetić, Marijana Jukić, Jasenka Wagner, Aida Imeri, Matea Jagodić, Ean Main, Matej Ruško, Luka Mihaljević, Antonio Vukovac, Tin Kadović 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Otkucaji koji život znače, Vedrana Pavlović, Maja Lagator, Stipe Vidović, Tajana Grinžek, Goran Dabić, Mihael Kolar, Marko Stupin, Ana Stupin, Luka Medić, Ivana Jukić, Martina Kos, Nataša Kozina 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Voda je bitna, za život neupitna!, Nikolina Bek, Matej Šag, Vanda Zahirović 4.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Nevidljivi život – druženje s algama, Katarina Peharda, Tea Kristić 4.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Tlo – nevidljivi izvor života, Nikolina Stjepanović, Marija Kovačević, Davorka K. Hackenberger, Luca Zelić 4.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Seleniziraj svijet!, Nikolina Sabo 4.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Astrobiologija - život u svemiru, Željka Lončarić 5.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Boja života, Aleksandra Kočić, Tihana Kreković 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
OŠ "Dobriša Cesarić", Neretvanska ul. 10, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Copy-paste života, Olivera Meter, Ljiljana Štanfelj, Silvija Mašaberg 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Copy-paste života, Ivana Dolaček, Tomislava Jukić, Vlatka Šalić Dujmić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Mojih prvih 11 godina, Verica Jukić 6.5.2022. radionica učenici 4. razreda
Život oko nas, Vlatka Vukić 6.5.2022. radionica učenici 3. razreda
Kad ti se u život uplete pravo – građanskopravni aspekti, Katarina Knol Radoja, Paula Poretti 7.5.2022. poster predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kampus K2-11, Cara Hadrijana 10b
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost o životu – tehnologija u biologiji, Luka Šarić, Tomislav Keser 2.5.2022. predavanje viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
OŠ Josipovac, Osječka ul. 77A, 31221, Josipovac
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Rast i razvoj djeteta kroz „oči“ školskog liječnika, Vesna Bilić-Kirin, Ivana Šimić, Jelena Kovačević, Ines Jakšić, Ante Lončar, Petra Galić 5.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
OŠ „Ivana Kozarca“, Nijemci
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
U krugu života, Snježana Dubovicki, Gordana Kragulj 4.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
OŠ Vladimira Nazora Čepin, Kalnička 17, 31431 Čepin
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
BILJKA – ŽIVOT, Jadranka Hrgović , Dragica Čepo 2.5.2022. poster 5. i 6. razred osnovne škole
ENERGIJA U ŽIVOTU, Dejan Peroković, Monika Pavić 2.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Jezik u životu, život kroz vrijeme, Lidija Šaravanja, Blanka Polić 2.5.2022. poster 5. i 6. razred osnovne škole
Riječ je život, Višnja Dorušak-Šeper, Stjepan Sušilović 2.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Riječi koje život znače, Anita Koprivnjak, Ksenija Vračević , Melita Bungić 2.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Voda - izvor života, Antonija Katić, Željka Paudenović 2.5.2022. poster predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
ŽIVI SVIJET UZ INTERNET, Monika Pavić, Maja Jurić Babaja 2.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Život i zdravlje – utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje, Lukrecija Šarić 2.5.2022. poster 5. i 6. razred osnovne škole
ŽIVOT JE POKRET, Nathalie Aničić-Viviora, Nataša Periškić, Ingrid Mak Propadalo 2.5.2022. radionica 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
ŽIVOT KROZ EMOCIJE, Renata Rous- Viviora, Mirjana Karatović, Vesna Zrinušić 2.5.2022. poster predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
ŽIVOT PRIJE I POSLIJE, Ivona Horvat, Ružica Kadleček 2.5.2022. poster predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
EKO CENTAR ZLATNA GREDA
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
PRAVO NA ZDRAV ŽIVOT I OKOLIŠ I UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA NJIH, Mislav Barić, Rajko Odobaša, Ana Đanić Čeko, Marijana Šego 2.5.2022. radionica studenti i građanstvo
OŠ Darda, Školska 9, 31326 Darda
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Pošalji mi tajnu poruku!, Karolina Dobi Barišić, Diana Moslavac Bičvić, Dora Repinac, Ramona Sajler, Ivona Vadlja 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
DV "Sunčica", Žumberačka 71, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Mogu ja to sam/a – vježbe svakodnevnog života, Alma Škugor, Matea Takus, Snježana Ivković 2.5.2022., 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Tinker labs Đakovo, Splitska 19, 31400 Đakovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Ljudsko tijelo – koštani i mišićni sustav, Zdravka Lovinčić Kraljević, Monika Jurić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Obnovljivi izvori energije, Zdravka Lovinčić Kraljević, Monika Jurić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Staklo – od opsidijana do đakovačke katedrale, Zdravka Lovinčić Kraljević, Monika Jurić 7.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Ljudsko tijelo – koštani i mišićni sustav, Dražen Davidović 7.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
OŠ Ernestinovo, Školska ul. 1, 31215 Ernestinovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Copy-paste života, Ivana Kardo 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Glazbena škola Franje Kuhača, Trg Svetog Trojstva 1, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Glazbeni život Osijeka u 19. stoljeću, Jasna Šulentić Begić, Ivana Pušić, Jasminka Pušić, Amir Begić 2.5.2022. radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Odsjek za kulturu, medije i menadžment, Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Virtualni influenceri – uspon sintetičkih 'osoba', Snježana Barić-Šelmić 2.5.2022. predavanje studenti
Život (umjetnosti) u Metaverzumu, Karmela Puljiz 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
STARA PEKARA, Trg Vatroslava Lisinskog, Tvrđa, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
NOVI ŽIVOT STARE PEKARE, Željka Jurković, Danijela Lovoković 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
DV LATICA, Vijenac Augusta Cesarca 37, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Čarolija života, Marija Paurević, Martina Šrajer Gajdošik 4.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Područna škola Silaš
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Za zdrav život…, Jasminka Šarčević, Jelena Matić 5.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Pravni fakultet Osijek, Kampus, Cara Hadrijana 8a
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Razvoj prometa i njegov utjecaj na život čovjeka, Aleksandra Vasilj 4.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Utjecaj plastičnog otpada na život u moru i mjere za njegovo smanjenje, Biljana Činčurak Erceg 4.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Organizacija i studentski život u vrijeme trajanja pandemije COVID – 19, Jelena Dujmović Bocka 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
UPRAVNO-PRAVNI I USTAVNO-SUDSKI ASPEKTI ZAŠTITE PRAVA NA ŽIVOT (OBITELJSKI)-ANALIZA ODABRANIH PREDMETA IZ PRAKSE, Ana Đanić Čeko, Marijana Majnarić 5.5.2022. predavanje i zoom meeting studenti i građanstvo
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
„ZELENI TRENDOVI ŽIVOTA U URBANOJ SREDINI“, Margareta Ferić, Tena Pokas, Biljana Činčurak Erceg, Ana Đanić Čeko, Rajko Odobaša 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole
Radionica O.Š. Franje Krežme – učenici 4. razreda 2.5.2022. radionica učenici 4. razreda osnovne škole
Život djece u digitalnom okruženju Europske unije, Matko Guštin, Veronika Sudar 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole
Život mladih u EU, Dunja Duić, Tunjica Petrašević, Vlatka Šokec, Veronika Sudar 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole
„Pravni život digitalnih nomada i platformskih radnika“, Jura Golub 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Laboratorijska testiranja na životinjama i prava životinja, Ivica Pavić 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
ONO SI ŠTO NOSIŠ - JE LI POTROŠAČ ODGOVORAN ZA (TUĐI) ŽIVOT?, Nikol Žiha, Marko Sukačić 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Poster i virtualna izložba 4.5.2022. poster i virtualna izložba 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Živjeti s (ne)povjerenjem u institucije?, Nataša Lucić, Katarina Marošević 4.5.2022. predavanje i zoom meeting 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
ŽIVOT JEDNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA, Dubravka Akšamović, Lidija Šimunović 4.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Koliko je porezna pismenost važna za praktičan život?, Renata Perić, Emina Jerković 5.5.2022. predavanje studenti