Festival znanosti - Pag

Brodolom kod rta Letavica, Šimuni, otok Pag
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život amfora na morskom dnu, voditeljica: Irena Radić Rossi 7.5.2022. predavanje, radionica studenti
Stalna izložba Bartula Kašića, Trg kralja Petra Krešimira IV., PAG
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Frazemi u epitafima na groblju Sveti Karin u Pagu, voditelj: Izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić 4.5.2022. predavanje, prezentacija opća populacija
Povljana, otok Pag
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Epitafi na grobljima otoka Paga; voditelj: izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić 24.4.2023. predavanje, prezentacija opća populacija
Srednja škola Bartula Kašića Pag, Ante Starčevića 9, 23250, grad Pag
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Što je seksting te kada i kako trebam intervenirati u situaciji sekstinga?; voditelji: Krešimir Prijatelj, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru; doc. dr. sc. Arta Dodaj, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru; Mirjana Škoda, Srednja škola Bartula Kašića Pag; Marija Pećirko, Srednja škola Bartula Kašića Pag 28.4.2023. radionica nastavnici i profesori u obrazovanju