Festival znanosti - Benkovac

OŠ Benkovac, područni odjel Raštević, Benkovac, A. Mihanovića 21b
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kako da se ne stresiram?, voditeljica: Marina Nekić, Katarina Talijančić, Martina Ušljebrka i Petra Čarija, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru 3.5.2022. radionica osnovna škola
Život s osjećajima Voditelj: Marina Nekić, Karmela Biočić, Laura Matas, Iva Samaluk i Tea Tandara 5.5.2022. radionica osnovna škola