Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Festival znanosti - Koprivnica

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Napomena:
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Bonton u svakodnevnom životu prema osobama s invaliditetom, voditeljice: Marija Mraz, Martina Hasan, Ana Tkalčec, Karla Križaj 2.5.2022. radionica opća populacija
Buran život vulkana, voditeljica: Ivana Dodlek Šarkanj, suradnici: Mateo Mušlek, Ivana Rožman, Paula Pilica, Veronika Marijanović 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Funkcionalna hrana – hrana za zdraviji i sretniji život, voditelji: Dunja Šamec, Josipa Golenja, Lana Thavenet, Valentina Jelušić, Martina Jaković, Ivana Rožman 2.5.2022. radionica opća populacija
Hrana kroz život, voditeljica: Dunja Šamec, suradnice: Lana Pavličević, Rebeka Oreški, Kristina Remenar, Ivana Ujlaki, Nikolina Kovačić 2.5.2022. radionica opća populacija
In Vino Veritas et Vita, voditelji: Ivana Dodlek Šarkanj, Bojan Šarkanj, Lucija Jedvajić, Lucija Pintarić, Dora Borščak, Marinela Vrban 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Kad ti život da limun, voditeljica: Ivana Dodlek Šarkanj, suradnice: Josipa Golenja, Ines Mezga, Dina Tandarić, Tea Filipović 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Na koji način primamo informacije u životu, voditeljica: Ivana Dodlek Šarkanj, suradnice: Petra Šestak, Dina Tandarić, Mateja Belković 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Otvaranje Festivala znanosti 2022., voditelji: Mario Tomiša, Dunja Šamec, Bojan Šarkanj 2.5.2022. predavanje opća populacija
Prvi maslac u našem životu!, vodteljica: Ivana Dodlek Šarkanj, suradnici: Marija Kovač, Antonija Pošta, Lucija Jedvajić, Domagoj Puž 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Život pod mikroskopom, voditelji: Ivana Dodlek Šarkanj, Bojan Šarkanj, Milly Katarina, Josip Družinec 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Život sendviča od stola do polja, voditelji: Bojan Šarkanj, Antonija Pošta, Antonio Vuk, Domagoj Turk, Ema Artić, Franciska Perhaj, Maja Toplek, Nikola Kelc 2.5.2022. radionica opća populacija
Životopisan sok crvenog kupusa, voditeljica: Ivana Dodlek Šarkanj, suradnici: Ana Marija Habljak, Alana Picer, Ivan Paska, Niko Gelo 2.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Logistički procesi kao temelj osiguranja kvalitete života društva, voditelji: Matija Kovačić, Ivana Rod 3.5.2022. predavanje studenti
Život u mega gradovima, voditeljice: Maja Mutavždija, Mija Taras-Turk 3.5.2022. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Dokazivanje aditiva u živežnim namirnicama, voditeljice:Marija Kovač, Josipa Golenja, Ines Mezga, Elena Hunjadi, 3.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
In Vino Veritas et Vita, voditelji: Ivana Dodlek Šarkanj, Bojan Šarkanj, Lucija Jedvajić, Lucija Pintarić, Dora Borščak, Marinela Vrban 3.5.2022. radionica opća populacija
Kako udahnuti život u pivo, voditelji: Bojan Šarkanj, Marija Kovač, Luka Antoljak, Lucija Martinović 3.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kontrolom nutritivnog statusa u dulji život, voditeljice: Natalija Uršulin-Trstenjak, Ivana Barukčić, Petra Mujkić 3.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Kvaliteta života oboljelih od dijabetesa vođena udrugom DIA-MELL, voditeljice: Natalija Uršulin-Trstenjak, Dragica Lukić 3.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Moj život u 15-minutnom gradu, voditelji: Predrag Brlek, Nikola Biškup, Bruno Cesarec, Karlo Vupora 3.5.2022., 4.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Život sendviča od stola do polja, voditelji: Bojan Šarkanj, Karla Križaj, Antonija Pošta, Matija Lončar, Domagoj Turk, Domagoj Turk, Ema Artić, Franciska Perhaj, Maja Toplek, Nikola Kelc 3.5.2022. radionica opća populacija
Život u bojama, voditelj: Krunoslav Hajdek 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Život umjetnosti i kultura piva, voditelji: Bojan Šarkanj, Mario Periša, Patrik Talaić, Magdalena Bali, Široki Klara, Fran Puklavec 3.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Med čudo iz prirode koje ima blagotvorne učinke na naš život, voditeljice: Ivana Dodlek Šarkanj, Ivana Lacković 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Biljna mlijeka osvajaju naš život, voditeljice: Ivana Dodlek Šarkanj, Marta Dubovečak 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Ginko – „živi fosil“ za vitalan život, voditeljica: Dunja Šamec 3.5.2022. predavanje opća populacija
Razumijevanje suvremenosti kroz prizmu povijesti: primjer Ukrajine, voditeljica: Magdalena Najbar Agičić 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Pravo građana na pristup informacijama, voditelj: Goran Vojković 4.5.2022. predavanje studenti, opća populacija
Logistika - sustav održavanja života, voditelji: Predrag Brlek, Bruno Cesarec, Nikola Biškup, Karlo Vupora 4.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
1200 SIGURNIH ANDRIJINIH SKOKOVA DO ZOO VRTA, voditelji: Sanja Paić, HŽ Infrastruktura, Street Art Team, Krešimir Golubić 4.5.2022. predavanje i radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Pričanje priča - radio podcast, voditeljica: Livia Pavletić 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Primjena dronova u svakodnevnom životu i znanosti, voditelj: Ljudevit Krpan 4.5.2022. predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Snađi se, druže: kako se živjelo u "samoupravnom socijalizmu" od druge polovice 1970-ih godina, voditelj: Željko Krušelj 4.5.2022. predavanje studenti
Komunikacija međunarodnih sportskih priredbi u vrijeme pandemije, voditelj: Krešimir Lacković 5.5.2022. predavanje studenti
Život marke, voditeljica: Ana Mulović Trgovac 5.5.2022. predavanje studenti
„Ti (pusto)loviš“: od studentskog zadatka do knjige putopisa, voditeljice: Lidija Dujić, Lea Bijač 5.5.2022. predavanje studenti
Semiotički aspekti u analizi internetskih memeova "Stock Character Macros" žanra, voditeljica: Romana Zlatar-Vulić 7.5.2022. izlaganje, radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Zatvaranje Festivala znanosti 2022., voditelji: Mario Tomiša, Dunja Šamec, Bojan Šarkanj 7.5.2022. predavanje opća populacija