Festival znanosti - Čabar

Dvorac Zrinski, Čabar, Galerija Svečnjak, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život - čarobni svijet u kojemu živimo, Damjan Kovač 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. Predavanje, izložba viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vegetativno razmnožavanje biljaka, Dunja Mačkić-Vančina 3.5.2022. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Umjetni sateliti, Martin Kvaternik 4.5.2022. predavanje i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sjemenka, „Novi život“, Bernardka Helena Rant-Malnar i Porin Brnabić 2.5.2022. izložba i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Simbol sjemena života, Martina Ožbolt 4.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Napomena:

Napomena: Kontakt osobe, Sanja Janeš 098267164, Sanja Križ 098578955.

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vegetativno razmnožavanje biljaka, Dunja Mačkić-Vančina 2.5.2022. prezentacija i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
“Game of life” na Microbitu, Tanja Šebalj-Kocet 3.5.2022. predavanje i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Život u vodi – biološki parametri kakvoće vode, Damir Valić 5.5.2022. predavanje viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Što je bilo prije, kokoš ili jaje?, Sanja Janeš 6.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole

Kratice lokacija:

OŠ PZ Č - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51 306 Čabar
OŠ PZ G - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
OŠ PZ P - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid
DZ-GS - Dvorac Zrinski, Čabar, Galerija Svečnjak, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar