Emocionalna inteligencija, kako ju prepoznati i razvijati, Ksenija Petelin

Datum i vrijeme:

Mjesto održavanja:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
osnovna škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
učionica broj 11

Detalji

Nova istraživanja na području znanosti o čovjeku pokazuju da postoje različite vrste inteligencije. Emocionalna inteligencija je jedna od manje poznatih, a u današnjici sve važnija. Poslodavci sve više traže od svojih zaposlenika visok stupanj emotivne inteligencije kako bi radno okruženje bilo što bolje i uspješnije. Razvijanje emocionalne inteligencije čine od nas ljude koji drugi ljudi vole. 

Ono što nas kao ljudska bića čini posebnim i osebujnim način je kako interpretiramo događaje oko sebe te na koji način te interpretacije utječu na naše emocije i pokreću nas. Dobro poznavanje sebe i samoregulacija emocija preduvjet je uspješnog rada.  Radionica će biti usmjerena na  prepoznavanje emocija, osvještavanju vlastitih i emocija drugih, vezi emocija i ponašanja te tehnikama koje mogu pomoći u samoregulaciji i razvoju emocionalne inteligencije. 

Biografija:

Ksenija Petelin radi u OŠ «Petar Zrinski» Čabar kao školska pedagoginja u Matičnoj školi u Čabru i područnim školama u Gerovu, Tršću, Prezidu i Plešcima. Voditeljica je radionica za učenike, učitelje i roditelje koje su tematski vezane uz vještine komunikacije, unapređivanja međuljudskih odnosa, nenasilno rješavanje sukoba, prihvaćanja različitosti, odgoj za medije i druge. Završila je brojne edukacije kojima kontinuirano unapređuje svoj rad. Promovirana je u zvanje stručnog suradnika savjetnika. Završila je specijalistički studij Promicanja zdravlja i prevencije ovisnosti te stekla akademski naziv sveučilišna specijalistica promocije zdravlja i prevencije ovisnosti. Dječja je i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja te članica Hrvatske komore psihoterapeuta. Volontira u savjetovalištu „Izvor“ Gradskog društva Crvenog križa Delnice. 

Suradnica  je i voditeljica odgojno-obrazovnih emisija „Znanje je moć“  Radija Gorski kotar. Kao školska pedagoginja nastoji poticati aktivnosti unapređivanja i inoviranja rada u školi, potiče interaktivne oblike nastave te nastoji da škola bude okruženje u kojem će učenici, učitelji i roditelji  zajedno stvarati okruženje poticajno za učenikov rast i razvoj. 


Kratice lokacija:

OŠ PZ Č - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51 306 Čabar
OŠ PZ G - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
OŠ PZ P - Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid
DZ-GS - Dvorac Zrinski, Čabar, Galerija Svečnjak, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar