Inteligencija vode,
učenice Nevena Ivošević, Sara Lončar, Sanja Maravić, mentor: Amalija Mislir – Čujko

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 8:50 - 9:10

Mjesto održavanja:
Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, PŠ Drežnica, Centar 17, Drežnica

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija, pokusi

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
PŠ D


Kratice lokacija:

POŠ - Prva osnovna škola Ogulin, Bolnička 11
PŠBML - Područna škola Bernarda M. Luketicha, Gornje Zagorje 13, Gornje Zagorje
IKB - Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajki, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
GKČ - Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin
DV - Dječji vrtić Bistrac, Sv. Petar 41 D, Ogulin
DND - Društvo naša djeca Ogulin, Alojzija Stepinca 2, Ogulin
IBM - Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, Josipa bana Jelačića 1