BRAIN GYM, Dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred.

Datum i vrijeme:

Mjesto održavanja:
Veleučilište "Lavoslav Ružička", Blage Zadre 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
ostali

Detalji

Radionica o specijalno osmišljenim vježbama koje pozitivno utječu na kognitivne sposobnosti i koncentraciju.

Biografija:

doktorica znanosti biomedicine i zdravstva, temeljne medicinske
znanosti, fiziologija čovjeka; prof. struč. stud.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar