Human intelligence made AI, Sanja Pavlović Šijanović, Antonija Milić, Davor Šijanović

Datum i vrijeme:

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji

Cilj ove radionice je da učenici zarone u svijet računalnog razmišljanja, čak i bez korištenja stvarnih računala. S obzirom kako je čovjekova inteligencija zaslužna za umjetnu inteligenciju, željeli bismo kroz pet aktivnosti prikazati moć razmišljanja i moć ljudske inteligencije.
Radionicu će obilježiti pet raznolikih aktivnosti, svaka sa svojim posebnim naglaskom na razvoju računalnog razmišljanja uz primjenu znanja iz različitih dijelova STEM-a, osobito informatike i kemije te logičkog razmišljanja.
Aktivnosti su:
1. Slaganje mačke origami tehnikom: prva aktivnost uključuje origami, japansku tehniku ovijanja i presavijanja papira. Polaznici će dobiti kartice s koracima za sklapanje mačke, a njihov je zadatak točnim redoslijedom složiti kartice i pažljivo slijediti korake u izradi mačke. Kroz ovu su aktivnost, djeca i mladi mogu vidjeti i razumjeti kako se algoritmi koriste za postizanje određenih ciljeva te na koji način redoslijed radnji utječe na konačni rezultat.
2. Izazov umrežavanja: druga aktivnost potiče polaznike na razmišljanje o umrežavanju, temeljnom konceptu u svijetu računalnih znanosti. Pred polaznike je postavljen izazov za povezivanjem svih zgrada u gradu uz minimalnu potrošnju prostora (resursa). Ova ih igra potiče na razmatranje učinkovitih rješenja i optimizaciju, istražujući kako se računalna logika primjenjuje u svakodnevnom životu.
3. Kodiranje emojija: treća aktivnost usmjerena je na razumijevanje piksela i njihovu ulogu u prikazu slika na računalima. Polaznici su upoznati s pojmom piksela te kako različite boje i njihovi položaji stvaraju slike na ekranu. Kroz ovu su aktivnost, učenici će naučiti kako računala “vide” slike i kako informacije o boji svakog piksela računalima služe za opisivanje slika.
4. Šifriranje pomoću Cezarovog ključa: uključuje je šifriranje, važan aspekt računalnog svijeta. Polaznici će upoznati Cezarovu šifru, drevnu tehniku šifriranja koja uključuje pomak slova abecede za određeni broj mjesta, poznat kao “ključ.” Aktivnost pridonosi razumijevanju osnova šifriranja a dešifriranje tajnih zapisa ukazalo je na važnost „ključa“ i njegovu neizostavnu ulogu u otkrivanju tajnih poruka.
5. Posljednja aktivnost uključuje povezivanje znanja iz kemije i primjenu naučenog u svakodnevnom životu. Učenicima su ponuđeni različiti predmeti. Učenici trebaju zaključiti od kojih su elemenata građeni predmeti i predmete postaviti u odgovarajuće mjesto u 3d periodnom sustavu elemenata izrađenom od drveta. Mjesto postavljenog predmeta mora odgovarati mjestu elementa u PSE-u.

Biografija:

Sanja Pavlović Šijanović

Biografija: Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu,
završava program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te
stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani
informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu završava
program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 2001.
godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike.
Napredovala je u zvanje savjetnika. Sudjeluje u brojnim projektima
vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole,
Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u
online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft
Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe
status Microsoft Innovator Expert Trainer. Petu godinu zaredom,
dobitnica je zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno
obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i
profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja
učenicima. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima,
piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

Davor Šijanović

Biografija: Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, te
upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu na kojem stječe diplomu
profesora fizičke kulture. Zbog ratnih zbivanja jedno vrijeme provodi
u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje upisuje poslijediplomski
fakultet na Sveučilištu u Sacramentu (CSUS), završava jednu godinu,
ali iz privatnih razloga vraća se iz SAD-a i nastavlja svoj
profesionalni put u Gimnaziji u Vukovaru, gdje radi od 1998. godine na
poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U periodu od
2013. do 2018. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije
Vukovar u vrijeme početka i završetka pilot projekta e–Škole. U
školskoj 2018. / 2019. godini nastavlja raditi u Gimnaziji Vukovar na
radnom mjestu nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. Osim
nastavničkih obveza, aktivan je u lokalnoj zajednici kao član
koordinacijskog tima „Za osmijeh djeteta u bolnici”, član je
etičkog povjerenstva Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice
hrvatskih veterana i član je upravnog vijeća saveza školskih
sportskih društava Vukovarsko – srijemske županije. Redovito se
stručno usavršava, kako u struci, tako i u primjeni IKT-a u nastavi.
Aktivno i potpuno vlada Engleskim jezikom na razini C2 (položen TOEFL
ispit u SAD – u). Uvijek nastoji biti usredotočen na inovacije i
razvijati kreativnost kod djece kako bi svojim iskustvom dao doprinos
unaprjeđenju obrazovnog sustava RH. Peterostruki je dobitnik nagrade
za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike
Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem
omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima.


Antonija Milić

Biografija: Profesorica je biologije i kemije, profesor savjetnik
iz kemije. Zaposlena je u Gimnaziji Vukovar kao profesorica kemije.
Ujedno je i profesor koordinator međunarodnog projekta BLOOM za
Republiku Hrvatsku. Četverostruka je dobitnica nagrade za
najuspješnijeg odgojno obrazovnog djelatnika u Republici Hrvatskoj.
Voditeljica je eko škole i niza međunarodnih projekata. Zajedno s
kolegama i učenicima, a kao rezultat predanosti projektima, dobitnica
je nacionalnih i europskih oznaka kvalitete za različite međunarodne
projekte.
 


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar