Zdravi doručak, Sanja Škrabić, Jasminka Bikić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 13:40 - 14:10

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Učionica K6

Detalji

Većina učenika ili ne doručkuje ili uzima sendviče, pizze ili slične pekarske proizvode za doručak uz konzumiranje gaziranih i energetskih pića. Cilj je ove aktivnosti osvijestiti učenike kako zdrav doručak ne mora biti ni skup ni težak za pripremiti.
Aktivnost započinje prikupljanjem podataka: koje namirnice pojedini član doručkuje i iznos novca koji troše na namirnice. Putem digitalnih medija učenici istražuju sastav svoga doručka, tj. prave dijagram udjela šećera, masnoća ,izračunavaju indeks tjelesne mase...Učenici će zaključiti koliko je njihov doručak zdrav.

Biografija:

Sanja Škrabić- završila sam Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu i stekla zvanje profesor biologije i kemije.
Danas sam zaposlena u Elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku gdje predajem biologiju i kemiju od 2002. godine i u Gimnaziji Vukovar gdje predajem kemiju od 2000 godine.
Poznajem engleski jezik na B2 razini, samostalna sam korisnica digitalnih vještina
Završila sam i 7 ECDL modula.
Redovito se stručno usavršavam u oba predmeta koja predajem i trenutno sam u zvanju prof. mentor.
U Gimnaziji Vukovar bila sam u trajanju od dvije godine uključena u projekt e-škole. Sudjelovala sam i u edukaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja Loomen.
(Profesor Biologije i Kemije, jasminka.bikic@skole.hr 098-902-6697).
Jasminka Bikić- diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla
zvanje profesora Biologije i Kemije. Od 1998.g.radi na mjestu nastavnika Biologije u
Gimnaziji Vukovar. 2016.g.promovirana je u zvanje profesor mentor, a 2021. u zvanje profesor savjetnik. Redovito se stručno usavršava i sudjeluje u projektima na školskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Svake godine, u školi, u suradnji s lokalnom zajednicom, sudjeluje u organizaciji predavanja i radionica povodom znanstvene manifestacije - Tjedan mozga.
 


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar