Influenceri Ljubavi, Sanja Matičić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 13:40 - 14:10

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
predavanje, radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Učionica P16

Detalji

Prvi dio : Interaktivno predavanje/istraživanje na temu Ljubav u digitalno doba u aplikaciji Padlet

Ciljanoj skupini će biti predstavljene sve vrste ljubavi, kroz prizmu vječne i istinske ljubavi. Istraživanje provedeno među srednjoškolcima dokazuje negativni utjecaj digitalizacije na samu percepciju ljubavi kao i njezino friziranje. Ispunjavanje anketnog listića i analiza odgovora koji će se usporediti s dosadašnjim istraživanjem.

Drugi dio: Influenceri Ljubavi- radionica

Ciljanoj skupini ponudit će se kviz znanja, uručenje prigodnih poklona i širenje kršćanske ljubavi kroz aplikacije Bereal, Instagram i Tiktok.

Biografija:

Sanja Matičić rođena je 16.08.1974. g. u Nuštru gdje je i pohađala osnovnu školu. Srednju školu pohađa u Vinkovcima. Svoje obrazovanje nastavlja i dalje te je diplomirala na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Trenutno čeka obranu doktorske disertacije pod naslovom Biskup Josip Juraj Strossmayer i hrvatski umjetnici na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Djelatnica je Gimnazije Vukovar od 2008. g. i organizatorica brojnih manifestacija na školskoj, gradskoj, županijskoj te državnoj razini. Sudjeluje u brojnim međunarodnim konferencijama istražujući i pišući znanstvene radove. Surađuje s mnogim kulturnim ustanovama i sudjeluje u projektima vezanim za promicanje etičkih vrednota, kulture i tradicije.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar