Pejzažni motivi u umjetnosti, Marina Lar Sabljić, Damira Nujić, Nina Salatović, Marija Mikulić Bošnjak

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:50 - 13:30

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Učionica K7

Detalji

Radionica je zamišljena kao povezivanje različitih umjetnosti temeljem pejzažnih motiva. Tijekom radionice učenici bi slušali i čitali poeziju i ulomke književnih djela u kojima prevladavaju pejzažni motivi, uočavali bi i izdvajali motive prirode te njihov utjecaj na lirskog subjekta. Učenici bi se okušali i u stvaranju vlastitih literarnih uradaka nadahnuti pejzažem. Također, izrađivala bi se i slika većeg formata tehnikom kolaža čime bi upoznali pojam kolorističke perspektive slikajući pejzaž. Uz to bi se pozvalo sudionike da otkriju stvaralaštvo fovista koji su predmetnu perspektivu vrlo često koristili u svojem stvaralaštvu.

Biografija:

Marina Lar Sabljić rođena je 1986. godine u Vukovaru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku završila je sveučilišni diplomski studij Hrvatski jezik i književnost te stekla akademski naziv magistra edukacije Hrvatskoga jezika i književnosti. Radila je kao odgajateljica u Domu za nezbrinutu djecu Sveta Ana u Vinkovcima te u Vukovaru u Učeničkom domu. Od 2014. godine radi u Gimnaziji Vukovar. Stanuje u Vinkovcima. Majka je dvoje djece.
Damira Nujić rođena je 1988. godine u Vukovaru. Završila je jednopredmetni sveučilišni diplomski studij Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku te stekla akademski naziv magistre edukacije Hrvatskoga jezika i književnosti.
Nina Salatović rođena je u Vinkovcima gdje je završila osnovnu i srednju Ekonomsku školu. U Osijeku na Pedagoškom fakultetu završila je Jugoslavistiku. U Gimnaziji Vukovar radi od 1997. godine.
Marija Mikulić Bošnjak rođena je u Slavonskom Brodu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. 2008. diplomirala je na Učiteljskom fakultetu, a 2011. završila je diplomski studij Likovne kulture pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Izlagala je na 6 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i na više skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Živi u Osijeku, radi u Vukovaru u Gimnaziji i OŠ Blage Zadre. majka je dvoje djece.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar