Moje mjesto pod Suncem, Nataša Vinković (u suradnji s OŠ Mitnica)

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:50 - 14:10

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Predvorje škole, prizemlje-lijevo krilo škole

Detalji

Na edukativan i zanimljiv način učenicima će se u hodniku kod učionice geografije predstaviti Heliocentricni sustav (rebusi, zagonetke, qr kodovi, lenta vremena…)

Biografija:

Nataša Vinković, profesorica geografije u Gimnaziji Vukovar od 2009. godine.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar