Ivana Petrik: Svakodnevni život u 19. stoljeću na području Hrvatske

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 11:25 - 12:00

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
GV

Detalji

Svakodnevnica 19. stoljeća na području Hrvatske uglavnom prati političke i kulturološke promjene na području Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije. Prijelaz iz feudalnog u građansko društvo donijelo je brojne promjene u obavljanju svakodnevnih obveza. Ovaj će rad predstaviti tri segmenta svakodnevnog života, a to su: obavljanje svakodnevnih obveza u vidu poslova, uzgajanja stoke, razonode, zatim prehrana i načini hranjenja tijekom 19. stoljeća i na kraju bit će riječi o odijevanju. Materijali kuće su se razlikovali u odnosu na dio Hrvatske. Sve kuće i nastambe u Hrvatskoj su građene od prirodnih materijala (kamen, drvo, blato, trska), a izgled kuće razlikovao se u smislu od mjesta gradnje. Zajedničko svim kućama je broj prostorija, dvorište i ognjište koje je bilo u sredini kuće i mjesto okupljanja. Kuće su uglavnom imale svoje izvore vode (bunar ili korita). U gradskim središtima razlikujemo vile, uglavnom kuće na kat. Uz njih su postojali dvorci i kurije. Prehrana je uglavnom bila raznolika, budući da je u srednjemu vijeku bila jednolična i ustaljena. Devetnaesto stoljeće je obilježeno mesnom i biljnom prehranom. Hrvati su se hranili u skladu mogućnostima pa je tako seljačko stanovništvo samo uzgajalo stoku i bilje kojima su se hranili. Bogato građanstvo je uglavnom pratilo europske kulinarske trendove. Taj se trend odrazio i na odijevanje. Seljačko je stanovništvo nosilo nošnje i lanene bluze, dok je bogato nosilo barušnasta odijela i višeslojne haljine. Zabavni život uglavnom se svodio na posjete plesovima i kavanama.

Biografija:

Ivana Petrik rođena je 7. srpnja 1997. u Vinkovcima, a od svoga rođenja živi u Iloku. Osnovnu školu, kao i srednju školu, smjer opće gimnazije, završila je u Iloku. Godine 2016. upisala je preddiplomski studij pedagogije i povijesti, a 2019. diplomski istog usmjerenja. Uspješno brani diplomski rad na temu „Kulturni i politički Katoličke crkve u Trojednoj kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji“ u rujnu 2021. godine i time stječe naziv sveučilišne magistre pedagogije i edukacije povijesti. Od prosinca 2021. godine radi kao pripravnica pedagoginja u Gimnaziji Vukovar. U slobodno vrijeme voli kuhati, šetati, rolati se i družiti s prijateljima. Tijekom svog školovanja, Ivana se bavila humanitarnim i volonterskim radom u brojnim udrugama, a 2016. postala je članicom Savjeta mladih Grada Iloka. Uz to je dva mandata bila tajnicom Udruge studenata pedagogije FFOS-a čime je stekla brojna iskustva iz područja pedagogije i sudjelovala u raznim aktivnostima. Na području Grada Iloka djelovala je u brojnim organizacijama, a 2021. bila je voditeljicom Kluba mladih „Volja“.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar