Ivana Čolak: Znanost o starenju

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 9:50 - 10:35

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
GV

Detalji

Biološko starenje je sveprisuprtni i nezaobilazni proces u živom svijetu, prirodno-spontano progresivno mijenjanje u životnom ciklusu svake jedinke, koje se završava smrću. Glavnina tog procesa je uvjetovana genetički programiranim slabljenjem i otkazivanje sistema održavanja homeostaze, a manifestira se određenim obilježjima koja su zajednička cijeloj ljudskoj vrsti. Na ovom predavanju pričamo o biologiji starenja.

Biografija:

Ivana Čolak, dr.med., specijalizant gastroenterologije te izv. suradnica na Veleucilistu Lavoslav Ruzicka Vukovar


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar