Svemir, voditelj: Jasenka Zeko

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 9:50 - 10:20

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
GV

Detalji

U demonstraciji rada s djecom biti će prikazan rad djece u ponuđenim aktivnostima na temu Svemir. Aktivnosti će prikazati na koji način potičemo dječji razvoj i učenje u svim područjima razvoja predškolskog djeteta. Djeca će demonstrirati i svoja stečena znanja o Svemiru koja su stekla istražujući i radeći na ovoj temi kroz projekt "Svemir" u trajanju od studenog 2021. do dana održavanja festivala.

Biografija:

Rođena sam 12.12.1980.g. u Vukovaru. Od 1995.do 1999. školujem se u Gimnaziji „M. A. Reljkovic“, Vinkovci. 2003. upisujem Učiteljski fakultet u Osijeku, Predškolski odgoj, kojeg sam završila 2006.g. i stekla zvanje odgojitelj predškolskog djeteta. 2011.g. uz rad upisujem Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, kojeg završavam 2015.g. i stekla zvanje magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Od 1. listopada 2006.g. počinjem raditi u DV Vukovar 1 u Vukovaru, gdje stječem svoja prva radna iskustva. Od 2008. godine u stalnom sam radnom odnosu u istoj ustanovi. 13. travnja 2017. godine promovirana sam u zvanje odgojitelj mentor. U veljači 2022. godine promovirana sam u zvanje odgojitelj savjetnik. U proteklom razdoblju radeći s djecom i čitajući stručnu literaturu poticala sam odgojiteljice svoje ustanove na poboljšanje odgojno – obrazovnog rada kroz akcijsko istraživanje. Svoja stečena znanja i iskustva usmjerila sam na pripreme internih stručnih aktiva, radionica i pripreme izlaganja na državnom i međužupanijskim stručnim skupovima i međunarodnoj konferenciji. Sudjelujem kao istraživač u provedbi projekta „Modeli odgovora na odgojno – obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog obrazovanja, kao i u organizaciji, osmišljavanju i pripremi aktivnosti u provođenju natjecanja Večer matematike. Rad s pripravnicima i studentima nastojim predano izvršavati, biti poticaj, primjer i podrška budućim kolegicama. U svome radu svakodnevno ustrajem primjenjivati nova znanja te na taj način pridonijeti obogaćivanju odgojno obrazovne prakse, primjenjujući suvremeno promišljanje odgoja i obrazovanja. Odlazeći redovito na stručne skupove i prateći stručnu literaturu nastojim zadržati kontinuitet u svom cjeloživotnom obrazovanju i radu. Jasenka Zeko, mag. paed.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar