OTVORENJE

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 10:00 - 10:30

Mjesto održavanja:
Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar

Vrsta događanja:
Otvaranje Festivala znanosti

Publika:
opća populacija

Lokacija (prostorija):
MVK


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar