Život na dunavskom limesu, voditelji: Petra Nikolić i Ivana Nadovski

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 13:00 - 13:45

Mjesto održavanja:
Veleučilište "Lavoslav Ružička", Blage Zadre 2, Vukovar

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
VEVU


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar